Політика Виконкому в сфері якості.

Головною метою діяльності виконавчого комітету Комсомольської міської Ради є надання якісних і доступних послуг для громадян, створення сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян.

У даний час ми забезпечуємо безперебійну роботу житлово-комунальних господарства міста, покращуємо благоустрій, створюємо сприятливі умови та інфраструктуру для розвитку малого і середнього бізнесу, для отримання громадянами освітніх, культурних і спортивних послуг.

Це забезпечується за рахунок: реформування різних галузей господарства; роботи досвідченого персоналу, високої його кваліфікації; впровадження інноваційних методів управління; прозорості і відкритості у роботі виконавчих органів місцевого самоврядування, широкому інформуванню населення міста.

Для підвищення задоволеності громадян ми прагнемо: покращити якість послуг системи охорони здоров\'я, освіти, ЖКГ та дозвілля; зробити максимально доступним соціальний захист населення міста; сприяти розширенню сфери послуг та забезпеченню якості товарів; розширити інформаційне забезпечення громади; покращити екологічний стан міста.

Це буде досягатися за рахунок: вдосконалення організації надання послуг по соціальному захисту населення; удосконалення системи інформування населення; поширення та вдосконалення системи управління якістю в органах місцевого самоврядування; створення конкуренції на ринку послуг ЖКГ, охорони здоров\'я, освіти, спорту та ін.; спрощення процедури започаткування бізнесу, актуалізації структури Виконкому.

Участь у реалізації Політики беруть усі співробітники Виконкому та комунальних підприємств і закладів міста.

Відповідальність за виконання даної Політики несе міський голова.