Інформація

щодо надходжень до бюджету   

Горішньоплавнівської міської територіальної громади  

від фізичних осіб-підприємців за І півріччя 2021 року  

Станом на 01.07.2021 у місті Горішні Плавні зареєстровано фізичних осіб-підприємців – 3 778 осіб.

Кількість офіційно працюючих підприємців у сфері малого бізнесу станом на 01.07.2021 близько 2 117 осіб, що складає 56% від кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців.

Серед них:

- на спрощеній системі оподаткування (сплачують єдиний податок) – близько 1 689 осіб;

- на загальній системі оподаткування – близько 428 осіб.

 

Розмір надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб)
 за І півріччя 2020 та 2021 років

№№ з/п

Надходження

Сума, грн.

Темп росту, %

І півр. 

2020

І півр.

2021

1.

Єдиний податок з фізичних осіб-підприємців

12 570 741

15 263 416 

121,4

2.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 

72 254

50 181

69,5

3.

Податок з доходів фізичних осіб-підприємців *

1 334 380

1 664 064

124,7

4.

Податок з доходів найманих працівників у фізичних осіб-підприємців *

5 594 601

6 978 960 

124,7

5.

Орендна плата за землю з фізичних осіб (без плати від громадян) *

2 110 154

3 052 468

144,7

6.

Земельний податок з фізичних осіб (без плати від громадян) *

118 347

72 162 

61,0

7.

Плата за надання адміністративних послуг (фізичні особи) *

277 701

390 815

140,7

8.

Плата за розміщення об’єктів зовнішньої реклами (фізичні особи)

91 108

87 260 

95,8

9.

Плата за оренду нерухомого майна, яке перебуває у власності територіальної громади міста (фізичні особи) *

407 202 

482 117 

118,4

 

Разом

22 576 488 

28 041 443 

124,2

* - розрахункове значенняРозрахунковий розмір надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) за І півріччя 2021 року склав 28 041,4 тис. грн та збільшився в порівнянні з
 І півріччям 2020 року на 5 465,0 тис. грн (на 24,2%).

Питома вага надходжень до місцевого бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) у загальній сумі податкових надходжень до бюджету (загальний фонд) приблизно складає:

І півріччя 2019 року

І півріччя 2020 року

І півріччя 2021 року

6,7 %

7,9 %

7,7 %