Інвестиційні 

переваги міста : 

- Один з найвищих кредитний рейтинг в Україні
 - Наявність стратегічного плану розвитку міста
 - Наявність генерального плану та Правил забудови м
iста
 - Розвинена експортна галузь
 - Розвинена фінансова інфраструктура(13)
 - Сприяння з боку місцевих органів влади (супровід інвестиційних проектів)
 - Наявність структур підтримки бізнесу (бізнес-центр, Єдине Вікно, Фонд підтримки підприємництва)
 - Вигідне географічне положення
 - Цікава інвестиційна пропозиція

Investment

 advantages of city:

- The one of the highest credit rating in Ukraine
 - 
Strategic plan for development of city
 - 
General plan that Corrected buildings city
 - 
Export branch
 - Financial infrastructure (13)
 - Assistance of local authorities (support of investment projects)

 - 
Structures of support of business (Business Center, Open Window, Fund of Support of Business)
- Geographical position
 - Investment offer