Житловий Кодекс Української РСР

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF

ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення»

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15

Деякі питання реалізації ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-%D0%BF

Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2008-%D0%BF

Про затвердження Порядку визначення вартості формування житлового фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2007-%D0%BF

Про затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2007-%D0%BF

Про затвердження Положення про наглядову раду у сфері розподілу соціального житла

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23-2007-%D0%BF

Про службові жилі приміщення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-88-%D0%BF

ЗУ Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17

ЗУ Про приватизацію державного житлового фонду

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12

Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-10

Про затвердження Примірного положення про користування гуртожитками

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498-2018-%D0%BF

ЗУ Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15

Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2016-%D0%BF

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2018-%D0%BF

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2018-%D0%BF

Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-2015-%D0%BF