1. 100% виконання річних цільових програм
 2. 100% виконання доходної частини міського бюджету
 3. Завершення будівництва та реконструкції 20 об’єктів права комунальної власності
 4. Забезпечення ступеню задоволеності пацієнтів отриманою первинною медико-санітарною допомогою на рівні 70 %
 5. Забезпечення ступеню задоволеності пацієнтів отриманою вторинною спеціалізованою медико-санітарною допомогою на рівні 70 %
 6. Забезпечення 100% рівня атестації педагогічних працівників на кваліфікацію "Спеціаліст вищої категорії" відповідно до замовлення навчальних закладів
 7. Забезпечення 50% результативності участі обдарованих дітей в обласних предметних олімпіадах з базових дисциплін
 8. Забезпечення 46% результативності участі обдарованих дітей в обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
 9. 100% забезпечення учнів підручниками з метою виконання державних програм
 10. Зменшення рівня повторних звернень громадян на 0,6%
 11. Зменшення на 10% витрат ресурсів за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві міста
 12. Забезпечення виконання заявок соціально-правового характеру на 98%
 13. Зниження рівня виявлених помилок при нарахуванні різних видів соціальних допомог до 6%
 14. Підвищення задоволеності населення послугами, що надають чи організовують виконавчі органи місцевого самоврядування до 85 %