Архівний відділ виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області виконує запити соціально-правового характеру, серед них:

-  запити щодо підтвердження чи встановлення трудового стажу, заробітної плати;

-  освіти та навчання (у Комсомольському гірничо-металургійному технікумі за 1978-1982 навчальні роки);

-  запити про підтвердження права власності на майно (погреби, гаражі);

-  про підтвердження права користування земельною ділянкою, тощо.

Формою відповіді на запити є архівна довідка або архівний витяг чи архівна копія (якщо цього потребує запит).

Соціально-правові запити спрямовані на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, є одним із ключових напрямків роботи архівного відділу виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд  та архівні установи» (ст.35) запити соціально-правового характеру виконуються безкоштовно.

Відповідно до розділу VI Використання архівного фонду «Правил роботи архівних установ України», зареєстрованих Міністерством юстиції України 10 квітня 2013р. за №584/23116, усі запити розглядаються архівним відділом виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за умови наявності таких відомостей:

1)  ПІБ заявника;

2)  поштової адреси та контактного телефону заявника;

 3)  повного викладення суті питання.