Заступники міського голови

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чуприна Олександр АнатолійовичУ разі відсутності або неможливості виконання міським головою своїх обов’язків виконує його функції й повноваження з питань роботи виконавчого комітету.

Повноваження та функціональні обов’язки з питань:

— дотримання законодавства України у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проєктування об’єктів містобудування, проєктної документації;

— здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності;

— капітального будівництва об'єктів комунального господарства, соціального й культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення за рахунок міського, обласного бюджету та на пайових засадах;

— визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень міської ради території, вибору, вилучення, викупу й надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

— підготовки і подання на затвердження ради програм у сфері містобудування, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації;

— підготовки пропозицій про надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності;

— організації роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру;

— координації взаємодії з питань самочинного будівництва;

— здійснення заходів щодо організації охорони, реставрації пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

— забезпечення на території міста Горішні Плавні реалізації політики у сфері використання та охорони земель, проведення земельної реформи, забезпечення підготовки проєктів рішень Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області із земельних питань та участь у підготовці проєктів регуляторних актів з питань регулювання земельних відносин;

— здійснення делегованих Горішньоплавнівською міською радою Кременчуцького району Полтавської області та виконавчим комітетом повноважень в галузі регулювання земельних відносин, а саме: погодження проєктів землеустрою; погодження кошторисної документації при укладенні договорів пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Горішні Плавні;

— організації контролю за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

— сприяння реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

— координації заходів щодо поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними, регіональними та міськими програмами;

— контролю за споживанням енергоресурсів бюджетними установами та організаціями, що фінансуються з міського бюджету;

— контролю за виконанням міських програм із благоустрою міста;

— сприяння реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території міста, за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою; 

— контролю діяльності підприємств, установ, організацій, розташованих на території міста, з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування, озеленення міста;

— організації розробки в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міста;

— підготовки й подання на затвердження міської ради проєктів міських програм охорони довкілля, участі в підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

— підготовки і внесення на розгляд міської ради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

Затверджує та погоджує програми, плани, заходи та інші документи підприємствам, діяльність яких безпосередньо координує.

Координує та контролює діяльність:

— управління по інвестиціях та будівництву;

— департаменту житлово-комунального господарства;

— управління архітектури і містобудування;

Очолює:

— Конкурсний комітет по підготовці та проведенню конкурсу для визначення пасажирського перевізника;

— Комісію з перевірки відповідності паспортів автобусних маршрутів умовам перевезень;

— Комісію з обстеження доріг та дорожніх об’єктів до відкриття автобусних маршрутів;

— Конкурсний комітет з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу;

— Комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;

— Комісію по вирішенню питань щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу;

— Комітет забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

— Раду з питань безпечної життєдіяльності населення;

— Комісію з вирішення земельних спорів.

Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Павленко Іван Олексійович 


Повноваження та функціональні обов’язки з питань:
— координації роботи щодо здійснення у місті економічної політики Президента України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
— організації впровадження в життя повноважень міської ради та її виконавчого комітету у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
— економічного та соціального розвитку міста;
— забезпечення підготовки проєктів програм економічного і соціального розвитку міста;
— розробки договорів про економічне та соціальне співробітництво між виконавчим комітетом Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та підприємствами всіх форм власності, банками та інвестиційними компаніями, контролю за їх виконанням;
— реалізації місцевої політики у фінансовій сфері;
— організації бюджетного процесу;
— формування місцевого бюджету, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку господарства комунальної власності міста, фінансового забезпечення делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування;
— аналізу виконання місцевого бюджету;
— створення резерву бюджетних коштів та додаткових надходжень до бюджету;
— аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста;
— участі в розробці положень по місцевих податках та зборах;
— аналізу виконання планів надходжень по місцевих податках та зборах;
— формування спеціального фонду бюджету міста та контролю за його використанням;
— контролю за використанням бюджетних коштів, фінансово-господарською діяльністю підприємств комунальної власності;
— розробки пропозицій щодо надання пільг із сплати місцевих податків і зборів, обов’язкових платежів до міського бюджету;
— координації роботи структурних підрозділів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради із складання проєктів місцевого бюджету;
— забезпечення виконання місцевого бюджету;
— організації роботи комітету з конкурсних торгів при виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради;
— сприяння розвитку підприємництва, розробки та координації міських програм, направлених на підтримку малого підприємництва;
— здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у межах повноважень органів місцевого самоврядування;
— погодження на розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі на території міста Горішні Плавні згідно з законодавством;
— виконання повноважень у здійсненні державної регуляторної політики при прийнятті регуляторних актів органами місцевого самоврядування;
— здійснення повноважень щодо управління, організації та проведення приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності міста Горішні Плавні.
Бере участь у формуванні проєктів основних показників мобілізаційного плану міста.
Координує та контролює діяльність:
— департаменту економічного розвитку та ресурсів;
— фінансового управління.
За дорученням міського голови здійснює оперативне управління Центром надання адміністративних послуг.
Очолює:
— Міську комісію з питань евакуації;
— Громадську комісію із житлових питань;
— Міську комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; з питань виведення заробітної плати з тіньового сектору економіки та легалізації найманої робочої сили;
— Міський координаційний комітет сприяння зайнятості населення;
— Наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій;
— Наглядову раду у сфері розподілу соціального житла.
Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Угнічева Надія Дмитрівна

 Повноваження та функціональні обов’язки з питань:
— організації управління закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, спорту та туризму територіальної громади міста;
— організації фінансового забезпечення підпорядкованих закладів;
— реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти в закладах освіти, доступності повної загальної середньої освіти;
— організації обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
— сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти міста;
— правового, соціального і професійного захисту працівників підпорядкованих закладів;
— розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності;
— створення необхідних умов для виховання дітей, розвитку їх здібностей, підтримки обдарованих дітей;
— координації роботи з оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків;
— контролю за реалізацією державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
— координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань реалізації державної політки у сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми;
— здійснення заходів, спрямованих на зміцнення й охорону здоров’я населення, запобігання захворювань, забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги;
— забезпечення реалізації державної та громадської політики у галузі охорони здоров’я;
— забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
— здійснення спеціальних заходів захисту здоров’я населення у разі виникнення невідкладних та екстремальних ситуацій;
— сприяння матеріально-технічному забезпеченню й розвитку закладів охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Горішні Плавні;
— здійснення контролю з питань соціального захисту населення;
— виконання разом з відповідними органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями, підприємствами міста комплексних програм вирішення проблем осіб з інвалідністю та інших соціальних програм;
— координації роботи з надання установлених пільг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, сім’ям загиблих військовослужбовців, багатодітним сім’ям, іншим громадянам; координації роботи підприємств, установ та організацій з цих питань;
— всебічного розвитку надомних форм обслуговування непрацездатних та одиноких престарілих громадян, здійснення контролю за наданням послуг із соціального захисту населення;
— забезпечення своєчасного та належного соціального супроводу учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів їх сімей;
— забезпечення взаємодії між різними підрозділами державної влади та місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями усіх форм власності, фізичними та юридичними особами з питань інформаційної, роз’яснювальної, матеріальної та психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам;
— реалізації державної політики у сфері праці та захисту соціально незахищених верств населення на території міста;
— контролю за виконанням вимог законодавства у сфері молодіжної політики, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;
— організації управління закладами культури територіальної громади міста;
— організації підготовки та проведення загальноміських культурно-масових, освітніх, молодіжних заходів (свята, концерти, конкурси тощо);
— створення умов для розвитку культури, народної творчості й художньої самодіяльності, відродження національно-культурних традицій населення;
— організації використання пам’яток історії та культури, переданих до комунальної власності міста;
— організації й розвитку туризму, розробки відповідних регіональних програм;
— організації управління закладами фізичної культури і спорту, які належать територіальній громаді міста;
— організації підготовки і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
— створення необхідних умов для виховання молоді, розвитку її здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації;
— організації разом з державними, громадськими та іншими організаціями фестивалів, акцій, маніфестацій, концертів, конкурсів та інших масових заходів для молоді.
Координує та контролює діяльність:
— управління соціального захисту населення;
— відділу освіти;
— відділу культури, спорту і туризму;
— управління охорони здоров’я;
— служби у справах дітей, сім`ї та молодіжної політики.
Забезпечує здійснення заходів, пов’язаних із:
— збереженням та використанням культурного надбання;
— охороною пам’яток історії та культури.
Очолює:
— Раду опіки та піклування;
— Координаційну раду у справах дітей;
— Комісію по визначенню кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;
— Координаційну рада з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;
— Координаційну раду з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу; 
— Комісію з питань призначення житлових субсидій та державних соціальних допомог в окремих випадках, надання пільг за фактичним місцем проживання;
— Комісію з вирішення питань щодо надання разової грошової допомоги
з бюджету Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області;
— Комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам;
-Спостережну комісію;
— Надзвичайну протиепідемічну комісію;
-Міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення.
Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.Керуючий справами виконкому Калашнік Світлана Олександрівна


Відповідає перед міським головою за організаційну діяльність виконавчого комітету та інших виконавчих органів міської ради.

Повноваження та функціональні обов’язки з питань:

— планування роботи виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

— підготовки засідань виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

— забезпечення підготовки документів на розгляд виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

— організації доведення рішень виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та розпоряджень міського голови до виконавців;

— оприлюднення проєктів рішень виконавчого комітету та рішень виконавчого комітету відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

— стану діловодства, архівної справи, обліку і звітності;

— проходження служби в органах місцевого самоврядування;

— організації навчання працівників виконавчих органів міської ради;

— забезпечення роботи з розгляду звернень громадян;

— підготовки матеріалів щодо внесення у встановленому порядку подань про нагородження державними нагородами України;

— планування та контролю, впровадження та використання у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

— інформаційного забезпечення керівництва міської ради та виконавчого комітету міської ради на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них;

— координації діяльності відділів, управлінь та інших виконавчих органів Горішньоплавнівської міської ради з питань інформаційного забезпечення.

Координує та контролює діяльність:

— відділу організаційної роботи, документування та контролю;

— адміністративно-господарського відділу;

— відділу комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем;

— архівного відділу; 

— сектору роботи зі зверненнями громадян.

Очолює: 

-Адміністративну комісію при виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

-Комісію по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті виконкому та інших виконавчих органах міської ради;

-Комісію по прийманню-передачі, списанню матеріальних цінностей, що здійснюються через адміністративно-господарський відділ  виконавчого комітету;

— Експертну комісію.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.

Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.