Управління містобудування інформує

      

Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області


Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

містобудівної документації «Генеральний план населеного пункту Базалуки Кременчуцького району Полтавської області»


1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

«Генеральний план населеного пункту Базалуки Кременчуцького району Полтавської області», з планом зонування території

Стислий виклад змісту:


Проєкт містобудівної документації складається з пояснювальної записки; графічних матеріалів; плану зонування території; звітом про СЕО (розділ «Охорона навколишнього природного середовища»); розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО).


Склад та зміст проєкту «Генеральний план населеного пункту Базалуки Кременчуцького району Полтавської області» відповідає вимогам ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Склад та зміст плану зонування території відповідає вимогам ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території» та визначає умови та обмеження, режими використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон населеного пункту.


У звіті проаналізовані: природно-рекреаційні ресурси розвитку функціональних зон території планування та їх використання; функціонально-планувальна організація територій; вулична мережа та мережі інженерної інфраструктури; заходи з охорони навколишнього природного середовища тощо.


2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 

Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області.


3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

дата розміщення повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі- Повідомлення) на офіційному веб-сайті Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області http://hp-rada.gov.ua 27.05.2022р., строк громадського обговорення - з 27.05.2022р. по 28.06.2022р.;


б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі за адресою: 39800, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, вул. Миру, 24, Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, або на електронну пошту: arh@hp-rada.gov.ua. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.


в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): у зв’язку з військовим станом дату та час проведення громадських слухань можна дізнатись в Управлінні містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39800, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, вул. Миру, 24


г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: 

Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 39800, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, вул. Миру, 24.


ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреса та строки подання зауважень і пропозицій:

Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 39800, м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область, вул. Миру, 24. сайт http://hp-rada.gov.ua, e-mail: arh@hp-rada.gov.ua. 


д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:


офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (mepr.gov.ua), Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації (http://www.eko.adm-pl.gov.ua), офіційний веб-сайт Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області http://hp-rada.gov.ua (дата оприлюднення звіту про СЕО на сайті 27.05.2022р).


4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.

При виконанні звіту про СЕО підстав для проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування немає.


Завантажити /*.zip, 18.8 Mb/