Секретар міської ради

Секретар міської ради Дорота Сергій Станіславович


Відповідає перед міським головою за організаційну діяльність міської ради.

Повноваження та функціональні обов’язки з питань:

- організації підготовки сесій міської ради, питань, що виносяться на розгляд міської ради, оприлюднення проєктів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

- координації діяльності постійних комісій ради, сприяння організації виконання їх рекомендацій;

- надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечення їх необхідною інформацією;

- сприяння депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживання заходів із реалізації пропозицій  виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях міської ради;

- забезпечення гласності в роботі міської ради та її органів;

- забезпечення своєчасного доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організації контролю за їх виконанням, оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", офіційного оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

- організації відповідно до законодавства заходів, пов'язаних із підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади й місцевого самоврядування;

- контролю організаційних заходів, пов'язаних із підготовкою виборчих дільниць та території міста до проведенням всеукраїнських та місцевих референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови;

- взаємодії з партіями та громадськими організаціями;

- взаємодії з релігійними організаціями, громадами й конфесіями;

- сприяння роботі міської виборчої комісії та іншим виборчим процесам.

Координує та контролює діяльність:

- відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради;

- сектору з інформаційної та внутрішньої політики. 

Очолює: 

- Призовну комісію;

-Атестаційну комісію для проведення атестації працівників апарату виконкому та інших виконавчих органів міської ради;

- Комісію міської ради з питань поновлення прав реабілітованих;

-Комісію з питань найменування (перейменування) об’єктів внутрішньо- міського середовища, увічнення подій та пам’яті видатних діячів у м. Горішні Плавні; 

- Робочу групу обліку виборців під час проведення виборів; 

- Робочу групу з питань впровадження адміністративно-територіальної реформи;

- Оргкомітет з питань підготовки та проведення громадських слухань.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю Горішньоплавнівської міської ради.

Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.