Міські нагороди

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту виконавчого комітету 
Горішньоплавнівської міської ради


1. Почесна грамота виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі - Почесна грамота) є формою відзначення громадян, фізичних осіб-підприємців, трудових колективів підприємств, установ, організацій за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку міста Горішні Плавні, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність, з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат, інші заслуги перед територіальною громадою міста.
2. Почесною грамотою нагороджуються особи, трудові колективи, які раніше заохочувалися Подякою міського голови, але не раніше ніж через три роки після останнього нагородження.
3. Наступне нагородження Почесною грамотою здійснюється не раніше як через три роки за якісно нові досягнення. В окремих випадках представлення до нагородження може відбуватись раніше.
4. Висунення кандидатур для відзначення Почесною грамотою здійснюється гласно трудовими колективами підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності. Непрацюючих осіб до нагородження можуть представляти також громадські організації, членами яких вони є, або органи місцевого самоврядування 
5. Подання про нагородження Почесною грамотою вноситься на ім'я міського голови не пізніше ніж за 30 днів до дати вручення.
У поданні вказуються:
- прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади;
- подія, до якої пропонується відзначення;
- дата святкування відповідного заходу;
- вид нагороди;
- конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.
До подання додаються такі документи:
- інформація про виробничі, наукові, державні, професійні, спортивні, творчі та інші досягнення осіб (трудових колективів), що представляються до нагородження;
- біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого до нагородження, засвідчена підписом керівника відповідного кадрового органу та скріплена печаткою;
 - копія першої сторінки паспорту.
6. При визначенні кількості осіб, які можуть бути представлені до нагородження, необхідно враховувати загальну чисельність працюючих на підприємстві, в організації або установі:
  - при чисельності працюючих менше 50 осіб не більше 1 особи на рік;
  - при чисельності працюючих від 50 до 100 осіб не більше 3 % на рік;
  - при чисельності від 101 до 200 – не більше 5 % на рік;
  - при чисельності від 201 до 500 – не більше 8% на рік;
  - при чисельності більше 501 – не більше 10% на рік.
7. До подання про нагородження Почесною грамотою колективу, керівника  підприємства, організації та установи додається довідка про стан справ на підприємстві, в організації та установі, які представляються до нагородження.
8. У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, установи, організації до нагородних документів додається архівна довідка або інший документ, який засвідчує дату заснування підприємства, установи, організації.
9. Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг. Головним і визначальним критерієм мають бути наявність достатніх показників, вагомих заслуг, високих здобутків у професійній, політичній та громадській діяльності. Ювілей сам по собі не є підставою для нагородження.
10. У разі невідповідності пунктам 5, 6, 7, 8, 9 цього Положення, подані документи не розглядаються і назад не повертаються.
11. Подання про відзначення Почесною грамотою керівників виконавчих органів міської ради ініціюють міський голова,секретар міської ради,заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради. подання на заступників міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами  ініціює міський голова.
12. Подання про відзначення Почесною грамотою в обов’язковому порядку розглядаються заступниками міського голови згідно розподілу обов’язків та подаються міському голові для прийняття рішення.
13. Подання про нагородження Почесною грамотою з відповідною резолюцією міського голови передається виконавцю для підготовки проекту рішення виконавчого комітету міської ради. 
14.Відомості про нагородження Почесною грамотою заносяться до трудових книжок у розділ «Відомості про заохочення».
15. Нагородження здійснюється міським головою або, за його дорученням, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради в урочистій обстановці, як правило в трудовому колективі, де працює нагороджений або при проведенні загальноміських заходів.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Подяку міського голови


1. Подяка міського голови (далі - Подяка) є відзнакою міського голови за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку міста Горішні Плавні, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність, з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат, інші заслуги перед територіальною громадою міста.

2. Подяка може бути оголошена трудовому колективу підприємства, установи, організації, фізичним особам-підприємцям та окремим особам, які зробили значний особистий внесок у розвиток міста або мають досягнення, зазначені в п.1.

3. Подяка оголошується особі, яка має трудовий стаж роботи в трудовому колективі не менше 3 років.

4. Наступне оголошення Подяки здійснюється не раніше як через три роки за якісно нові досягнення. В окремих випадках представлення до нагородження може відбуватись раніше.

5. Висунення кандидатур для відзначення Подякою здійснюється гласно трудовими колективами підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності. Непрацюючих осіб до нагородження можуть представляти також громадські організації, членами яких вони є, або органи місцевого самоврядування.

6. Подання про оголошення Подяки вноситься на ім'я міського голови не пізніше ніж за 30 днів до дати вручення.

У поданні вказуються:

- прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади;

- подія, до якої пропонується відзначення;

- дата святкування відповідного заходу;

- вид нагороди;

- конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

До подання додаються такі документи:

- інформація про виробничі, наукові, державні, професійні, спортивні, творчі та інші досягнення осіб (трудових колективів), що представляються до нагородження;

- біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого до нагородження, засвідчена підписом керівника відповідного кадрового органу та скріплена печаткою;

 - копія першої сторінки паспорту.

7. При визначенні кількості осіб, які можуть бути представлені до нагородження, необхідно враховувати загальну чисельність працюючих на підприємстві, організації або установі:

- при чисельності працюючих менше 50 осіб не більше 1 особи на рік;

- при чисельності працюючих від 50 до 100 осіб не більше 3 % на рік;

- при чисельності від 101 до 200 – не більше 5 % на рік;

- при чисельності від 201 до 500 – не більше 8% на рік;

- при чисельності більше 501 – не більше 10% на рік.

8. До подання про оголошення Подяки колективам, керівникам підприємств, організацій та установ додаються довідки про стан справ на підприємстві, в організації та установі, які представляються до нагородження.

9. У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, установи, організації до нагородних документів додається архівна довідка або інший документ, який засвідчує дату заснування підприємства, установи, організації.

10. Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг. Головним і визначальним критерієм мають бути наявність достатніх показників, вагомих заслуг, високих здобутків у професійній, політичній та громадській діяльності. Ювілей сам по собі не є підставою для нагородження.

11. У разі невідповідності поданих документів пунктам 6, 7, 8, 9, 10 цього Положення, вони не розглядаються і назад не повертаються.

12. Подання про відзначення Подякою керівників виконавчих органів міської ради ініціюють міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету.

13. Подання про відзначення Подякою заступників міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету ініціює міський голова.

14. Подання про відзначення Подякою в обов’язковому порядку розглядаються заступниками міського голови згідно розподілу обов’язків, керуючим справами виконавчого комітету та подаються міському голові для прийняття рішення, яке оформлюється відповідним розпорядженням.

15. Подання про оголошення Подяки з відповідною резолюцією міського голови передається виконавцю для підготовки проекту розпорядження міського голови. Проект розпорядження передається міському голові на підпис не пізніше ніж за 5 днів до дати вручення Подяки.

16. Відомості про оголошення Подяки заносяться до трудових книжок у розділ «Відомості про заохочення».

17. Нагородження здійснюється міським головою або, за його дорученням, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради в урочистій обстановці, як правило в трудовому колективі, де працює нагороджений або при проведенні загальноміських заходів.

 


П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ВІДЗНАКУ МІСЬКОЇ РАДИ
"Вдячність громади"

 І. Загальні положення 


1.1. Відзнаку міської ради "Вдячність громади" засновано для відзначення громадян за видатні особисті заслуги перед містом в галузі розвитку економіки, науки, освіти, культури, спорту, мистецтва, охорони здоров'я та довкілля, за благодійну та громадську діяльність, меценатство.
 1.2. Відзнакою міської ради "Вдячність громади" нагороджуються як громадяни України, так і громадяни інших іноземних держав.
 1.3. Нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади" здійснюється за рішенням міської ради.
 1.4. Відзнака міської ради "Вдячність громади" є пам'ятною відзнакою і має копію зменшеного розміру у вигляді нагрудного знаку для носіння його з лівого боку грудей.
 1.5. Ніхто не має права позбавити нагородженого відзнаки міської ради "Вдячність громади".

ІІ. Порядок представлення до нагородження відзнакою міської ради
"Вдячність громади" 
2.1. Нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади" проводиться за поданням комісії по нагородженню при міській раді, яка діє згідно з Положенням про комісію.
 2.2. Міський голова направляє рішення комісії з відповідною резолюцією до апарату міської ради для підготовки необхідних матеріалів на сесію міської ради.
 2.3. Подання про нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади" громадян України вносять до комісії по нагородженню: міський голова, заступники міського голови, керівники управлінь і відділів виконкому, перші керівники підприємств, установ, організацій, громадських організацій та релігійних громад, органи самоорганізації населення та органи місцевого самоврядування.
 2.4. Висунення кандидатур для нагородження відзнакою міської ради здійснюється, як правило, в трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до відзначення. Пропозиції про нагородження можуть вносити також окремі громадяни.
 2.5. Пропозиції щодо нагородження іноземних громадян подаються міським головою, першими керівниками підприємств, організацій, установ, громадських організацій та релігійних громад, на ім'я міського голови чи комісії безпосередньо (міський голова), які вносять подання до комісії по нагородженню при міській раді.
 2.6. До подання додається нагородний лист встановленого зразка. 
ІІІ. Порядок вручення відзнаки міської ради
"Вдячність громади"
 
3.1. Вручення відзнаки міської ради "Вдячність громади" проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності.
 3.2. Відзнаку міської ради "Вдячність громади", як правило, вручає міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради.
 3.3. Нагородженому відзнакою міської ради "Вдячність громади" вручається комплект атрибутів відзнаки: відзнака "Вдячність громади", копія відзнаки у зменшеному вигляді нагрудного знаку, грамота та посвідчення про нагородження.


ІV. Порядок носіння відзнаки міської ради"Вдячність громади" 


4.1. Копію відзнаки міської ради "Вдячність громади" у зменшеному вигляді носять з лівого боку грудей на верхньому одязі нижче знаків державних та інших нагород у послідовності відповідно до їх положень. 


V. Видача дублікатів атрибутів відзнаки міської ради
"Вдячність громади" 


5.1. У разі втрати (псування) атрибутів відзнаки міської ради "Вдячність громади" дублікати, як правило, не видаються. Як виняток, дублікат видається за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню) нагрудного знаку відзнаки та документів до відзнаки.
 5.2. Дублікати знака відзнаки, посвідчення видаються за пропозицією комісії по нагородженню при міській раді і рішенням виконкому за кошти
Положення
про звання "Почесний громадянин
міста Горішні Плавні"

Звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні” присвоюється міською радою.   1. Підстави для присвоєння звання:

1.1. Звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні” є найвищою оцінкою територіальної громади міста і присвоюється особам, які мають видатні заслуги, а також зробили особистий внесок в розвиток міста, його економіки, культури, науки, освіти і спорту, чия багаторічна виробнича, благодійна, просвітницька та громадська діяльність одержала визнання мешканців міста Горішні Плавні.
 1.2. Звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні” може бути присвоєне жителям інших населених пунктів України, громадянам інших держав.
  1. Порядок присвоєння звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні”.

2.1. Конкурс на присвоєння звання "Почесний громадянин міста Горішні Плавні" проводиться один раз на п'ять років.
 2.2. Рішення про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні” приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради.
 2.3. Попередній висновок про присвоєння цього звання приймається на закритих засіданнях постійних комісій і виноситься на розгляд ради в разі підтримки більшості комісій.
 2.4. Клопотання про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні” (Додаток №2) подають до організаційного відділу міськвиконкому перші керівники підприємств, установ, організацій та закладів, громадських організацій, політичних партій та релігійних громад, органи самоорганізації населення та органи місцевого самоврядування.
 2.5. До клопотання додаються: витяг з протоколу зборів трудового колективу підприємства, установи, організації тощо (Додаток №3), нагородний лист на кандидата (додаток №4) та особистий листок з обліку кадрів.
 2.6. Облік і реєстрацію осіб, яким присвоюється звання "Почесний громадянин міста Горішні Плавні", здійснює керуючий справами виконкому міської ради.
 2.7. Вручення пам'ятного знаку, стрічки з написом „Почесний громадянин міста Горішні Плавні” та посвідчення про нагороду проходить на сесії міської ради або в іншому місці, визначеному міською радою.
 2.8. Особі, якій присвоюється звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні”, надається одноразова матеріальна допомога в розмірі десяти мінімальних заробітних плат.
 2.9. У трудовій книжці особи, якій присвоюється звання "Почесний громадянин міста Горішні Плавні", робиться відповідний запис.
 2.10. Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні” робиться офіційне повідомлення у засобах масової інформації, засновником яких є міська рада.
 2.11. Прізвища Почесних громадян з їх фотокартками і рішеннями міської ради про присвоєння почесного звання заносяться в Книгу Почесних громадян міста, яка зберігається в міському музеї.
  1. Права та пільги громадян, яким присвоєно звання:

3.1. Громадяни. які мають звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні”, користуються особливими правами:
-позачергове обслуговування в організаціях та установах міста
 -позачергове безкоштовне медичне обслуговування та зубопротезування (крім драгметалу та металокераміки)
 -безкоштовний проїзд у міському автотранспорті (за винятком таксі).

3.2. У разі смерті Почесного громадянина витрати на його поховання здійснюються з міського бюджету.

  1. Позбавлення звання:


4.1. Позбавлення звання „Почесний громадянин міста Горішні Плавні” можливе лише в разі вчинення особою навмисного злочину.