Міські нагороди

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДЗНАКУ МІСЬКОЇ РАДИ

"Вдячність громади"


І. Загальні положення


  1.1. Відзнаку міської ради "Вдячність громади" засновано для відзначення громадян за видатні особисті заслуги перед містом у галузі розвитку економіки, науки, освіти, культури, спорту, мистецтва, охорони здоров'я та довкілля, за благодійну та громадську діяльність, меценатство.

  1.2. Відзнакою міської ради "Вдячність громади" нагороджуються як громадяни України, так і громадяни інших іноземних держав.

  1.3. Нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади" здійснюється за рішенням міської ради.

  1.4. Відзнака міської ради "Вдячність громади" є пам'ятною відзнакою і має копію зменшеного розміру у вигляді нагрудного знака для носіння його з лівого боку грудей.

  1.5. Ніхто не має права позбавити нагородженого відзнаки міської ради "Вдячність громади".


ІІ. Порядок представлення до нагородження відзнакою міської ради

"Вдячність громади"

  2.1. Нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади" проводиться за поданням комісії з нагородження при міській раді, яка діє згідно з Положенням про комісію.

  2.2. Голова комісії направляє рішення комісії з відповідною резолюцією до апарату міської ради для підготовки необхідних матеріалів на сесію міської ради.

  2.3. Подання про нагородження відзнакою міської ради "Вдячність громади" громадян України вносять до комісії з нагородження: міський голова, заступники міського голови, керівники управлінь і відділів виконкому, перші керівники підприємств, установ, організацій, громадських організацій та релігійних громад, органи самоорганізації населення та органи місцевого самоврядування.

  2.4. Висунення кандидатур для нагородження відзнакою міської ради здійснюється, як правило, у трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до відзначення. Пропозиції про нагородження можуть вносити також окремі громадяни.

  2.5. Пропозиції щодо нагородження іноземних громадян подаються міським головою, першими керівниками підприємств, організацій, установ, громадських організацій та релігійних громад на ім'я міського голови чи комісії безпосередньо (міський голова), які вносять подання до комісії з нагородження при міській раді.

 2.6. До подання додається нагородний лист встановленого зразка (Додаток до Положення про відзнаку міської ради «Вдячність громади»). 


ІІІ. Порядок вручення відзнаки міської ради "Вдячність громади"

3.1. Вручення відзнаки міської ради "Вдячність громади" проводиться в обстановці урочистості й широкої гласності.

  3.2. Відзнаку міської ради "Вдячність громади", як правило, вручає міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради.

  3.3. Нагородженому відзнакою міської ради "Вдячність громади" вручається комплект атрибутів відзнаки: відзнака "Вдячність громади", копія відзнаки у зменшеному вигляді нагрудного знака, грамота та посвідчення про нагородження.


ІV. Порядок носіння відзнаки міської ради "Вдячність громади"

4.1. Копію відзнаки міської ради "Вдячність громади" у зменшеному вигляді носять з лівого боку грудей на верхньому одязі нижче знаків державних та інших нагород у послідовності відповідно до їх положень.

ПОЛОЖЕННЯ

Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні” 


Розділ I


1.1.Дане Положення приймається з метою визнання заслуг громадян за особистий значний внесок у становлення й розвиток міста, підприємств, установ і організацій, розташованих в межах міста Горішні Плавні. 

1.2.Присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні” (Почесний громадянин) проводиться один раз на п’ять років до Дня міста. 


Розділ II


2.1.  Висування кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні” здійснюється трудовими колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадськими організаціями, політичними партіями або органами місцевого самоврядування. 

2.2.  Кількість кандидатур від кожного суб’єкта на право висування обмежується однією кандидатурою. 

2.3.  Висування кандидатів проводиться загальними зборами (зборами представників) колективів і оформлюється витягом з протоколу (Додаток 3), який додається до клопотання (Додаток 2). Клопотання про висування підписується керівником, завіряється печаткою. Якщо кандидат - керівник, клопотання про висування підписується заступником керівника.

2.4.  До клопотання надається нагородний лист на кандидата (Додаток 4) та особистий листок із обліку кадрів.

2.5.  Кандидатами на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні” можуть бути громадяни, які:

-  проживають і працюють на території Горішньоплавнівської міської ради;

-  раніше проживали чи працювали на території в межах міста Горішні Плавні;

-  в окремих випадках громадяни, які не проживають та не проживали на території в межах міста Горішні Плавні, але внесли вагомий вклад у соціально-економічний розвиток міста Горішні Плавні.

2.6.  Усі документи подаються до відділу організаційного забезпечення діяльності Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.


Розділ III


3.1.  Для розгляду кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні” утворюється комісія у складі:

-  голова комісії – міський голова;

-  заступник голови комісії – секретар міської ради;

-  члени комісії – голови постійних комісій Горішньоплавнівської міської ради.

3.2.  Строки надання клопотань колективів – за 60 днів до конкретної дати.

3.3.  Засідання комісії оформлюється протоколом. Комісія правомірна проводити свої засідання за наявності не менше 2/3 членів комісії. Голосування відкрите, рішення вважається прийнятим більшістю голосів від числа присутніх, але не менше половини від загального числа членів комісії.

3.4.  За поданням комісії з присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні“, Горішньоплавнівська міська рада приймає рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні”.

3.5.  Рішення Горішньоплавнівської міської ради оприлюднюється в міських засобах масової інформації або на офіційному сайті.


Розділ IV


4.1.  Почесному громадянину міста Горішні Плавні вручається посвідчення, нагрудний знак та стрічка з написом „Почесний громадянин міста Горішні Плавні”.

4.2.  У трудовій книжці особи, якій присвоюється звання "Почесний громадянин міста Горішні Плавні", робиться відповідний запис.

4.3.  Прізвища Почесних громадян з їх фотокартками і рішеннями міської ради про присвоєння почесного звання заносяться в Книгу Почесних громадян міста, яка зберігається в міському музеї.


Розділ V


5.1.   Особи, яким присвоєно звання “Почесний громадянин міста Горішні Плавні”, за рішенням Горішньоплавнівської міської ради можуть бути його позбавлені у випадках грубих порушень норм етики та моралі, а також діючого законодавства України.