Відбулося засідання виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради

22.12.2020, 16:01

21 грудня 2020 року у великій залі Горішньоплавнівської міської ради відбулося засідання виконавчого комітету за головування міського голови Дмитра Бикова.

Члени виконавчого комітету схвалили проєкт бюджету Горішньоплавнівської територіальної громади на 2021 рік. Обсяг дохідної частини бюджету Горішньоплавнівської територіальної громади розраховано у сумі 820,5 млн грн, а без врахування трансфертів у сумі 722,6 млн грн. Доходи загального фонду у 2021 році заплановані у сумі 782 млн грн, без врахування міжбюджетних трансфертів визначено у сумі 684 млн грн, офіційні трансферти 98 млн грн. Зростання доходів загального фонду без урахування трансфертів заплановано у сумі 99 млн грн, або 16,9% по відношенню до очікуваних надходжень 2020 року. Податкові надходження загального фонду бюджету Горішньоплавнівської територіальної громади плануються у сумі 678,3 млн грн, (86,7% від всього обсягу доходів загального фонду). Джерелами податкових надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, що планується одержати у сумі 457 млн грн (58,4% загального обсягу надходжень загального фонду), податку на прибуток підприємств – 1 млн грн (0,1%), рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів у сумі – 50,6 млн грн (6,5%), внутрішніх податків на товари та послуги у сумі 14,4 млн грн (1,8%) і місцеві податки – 155,5 млн грн (19,9% відсотка загального обсягу надходжень загального фонду).

Неподаткові надходження загального фонду бюджету територіальної громади становлять 5,8 млн грн (0,7% від обсягу доходів загального фонду) і складаються з надходжень плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 1 млн грн (0,1% від загального обсягу надходжень загального фонду); адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 3,8 млн грн (0,5 %), з них плати за надання адміністративних послуг – 2,1 млн грн (0,26%), надходження коштів від орендної плати та користуванням цілісними майновими комплексами та іншим державним майном 1,7 млн грн (0,2%) та державного мита – 40 тис. грн (0,005%); та інших неподаткових надходжень 800 тис. грн (0,1%). Інші неподаткові надходження планується одержати від стягнення коштів за рішенням суду, за реалізацію металобрухту, від плати за розміщення зовнішньої реклами та повернення невикористаних бюджетних коштів. Офіційні трансферти від органів державного управління заплановані у сумі 98 млн грн (12,5%) у виді освітньої субвенції. 

Спеціальний фонд бюджету територіальної громади планується у сумі 38,5 млн грн і складається з податкових та неподаткових надходжень, операцій з капіталом. 

Загальний обсяг видатків та кредитування бюджету Горішньоплавнівської територіальної громади на 2021 рік визначено в обсязі 838 млн грн, зокрема обсяг видатків загального фонду 729 млн грн, обсяг видатків спеціального фонду 109 млн грн. У загальному фонді врахована реверсна дотація в сумі 98,3 млн грн. 

У розділі питань гуманітарного та соціального напрямків схвалили проєкти міської Програми «Замісна підтримувальна терапія на 2021-2023 роки» та міської Програми «Забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення на 2021-2023 роки». Опрацювали питання про дозвіл на здійснення правочину стосовно житла малолітніх дітей, про встановлення піклування над неповнолітнім, про визначення способу участі батька у вихованні малолітньої дитини.

У розділі питань житлово-комунального господарства схвалили проєкт «Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Горішньоплавнівської територіальної громади на 2021-2025 роки» та перелік заходів, що будуть фінансуватися у 2021 році за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища. Схвалили зміни до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської міської ОТГ на 2019-2023 роки; до «Програми стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у м. Горішні Плавні на 2020-2022 роки»; до «Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків м. Горішні Плавні на 2019-2022 роки»; до Програми забезпечення виконання рішень суду, здійснення видатків на представництво у судах та витрат виконавчого провадження по департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2023 роки. Погодили графік проведення масових вибухових робіт на 2021 рік у кар’єрі ПрАТ «Полтавський ГЗК». Подовжили дозвіл ФО-П Коноваленко О.А. на встановлення інформаційних дощок на стінах житлових будинків м. Горішні Плавні.

Члени виконавчого комітету схвалили проєкт Програми економічного і соціального розвитку Горішньоплавнівської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області на 2021 рік, що розроблена з урахуванням стратегії й визначає такі стратегічні цілі розвитку: створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу; формування економічних кластерів та стимулювання експорту; залучення додаткових ресурсів для розвитку малого та середнього бізнесу; розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу; енергоефективне управління міським господарством; покращення стану довкілля та безпеки; креативний освітній та культурний простір; громада молодіжного самоуправління та розвитку; відкрита громада – ефективне врядування. Для досягнення зазначених цілей у Програмі розроблено основні шляхи підвищення конкурентоспроможності громади та досягнення її збалансованого розвитку: забезпечення умов для зростання конкурентоспроможної економіки; покращення якості життя населення; забезпечення раціонального природокористування; упровадження заходів з енергозбереження та енергоефективних технологій.


Заслухали звіт директора комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» Сергія Яроша про результати фінансово-господарської діяльності КП ВУВКГ за 9 місяців 2020 року. 

За результатами роботи підприємства за 9 місяців 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року відбулося поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності. Доходи підприємства від основного виду діяльності за звітний період незначно збільшилися на 4 млн грн (на 7%) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року та склали 59,7 млн грн (причина: зміна тарифів на водопостачання та водовідведення для населення з 01.09.2019). 

Загальні витрати на виробництво послуг у звітному періоді зросли на 2%, та склали 60,6 млн грн, зокрема: витрати на оплату праці збільшились на 2% у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Середньомісячна заробітна плата в цілому по комунальному підприємству збільшилася на 8% та дорівнює 10 467 грн; амортизація збільшилася на 17% за рахунок збільшення вартості основних фондів у результаті модернізації, капітального ремонту, придбання нових основних засобів; інші витрати збільшилися на 17% (зростання вартості послуг).

У результаті зменшення обсягів наданих послуг споживачам міста та збільшення всіх витрат на виробництво вищезазначених послуг, собівартість зросла, зокрема: 1 куб. м води – на 8% та склала 14,13 грн/куб. м; 1 куб. м. каналізації – на 2% та дорівнює 14,00 грн/куб. м.

У зв’язку з непропорційним зростанням доходу від операційної діяльності на 7% та витрат на виробництво на 2% за 9 місяців 2020 року КП ВУВКГ отримало збиток у розмірі 964 тис. грн. За 9 місяців 2019 року збиток складав 3,4 млн грн.

Основними причинами збитковості є діючий економічно необґрунтований тариф на водопостачання та водовідведення через несвоєчасне введення в дію тарифів на вищезазначені послуги.

Аналіз виконання фінансового плану на 9 місяців 2020 року свідчить про таке: загальна сума доходів запланована на рівні 64 948 тис. грн, а фактично отримано 59 660 тис. грн, що становить 92% від запланованої суми; загальна сума витрат запланована на рівні 64 971 тис. грн, а фактична сума витрат складає 60 556 тис. грн, що становить 93% від запланованої суми; у результаті фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2020 року отримано збиток.

Основними проблемними питаннями системи водозабезпечення та водовідведення міста є: незадовільний стан водопровідних та каналізаційних мереж: через зношеність трубопроводів, запірної арматури та пожежних гідрантів, мережі мають значні витоки, що призводить до перевитрат електроенергії, підтопленню території та створює ризик виникнення вторинного забруднення води; застаріле та енергоємне обладнання; незадовільний стан каналізаційних мереж; відсутність обеззаражування стічних вод після механічної та біологічної очистки; незадовільний стан окремих об’єктів каналізаційних очисних споруд, зокрема зношеність аераційної системи та металоконструкцій аероакселаторів, відстійників, піскоуловлювачів, що призводить до низької якості очищення стічних вод.

Також заслухали звіт директора комунального підприємства «Редакція міської газети «Громадська думка» Тетяни Терен про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства за 9 місяців 2020 року. За цей період підприємство отримало дохід від операційної діяльності в розмірі 960,4 тис. грн, що на 14,1% менше, ніж за 9 місяців 2019 року. У тому числі дохід від діяльності мовлення у FM-форматі склав 21,7 тис. грн, що на 43,7% більше, ніж за 9 місяців 2019 року, решта – цільове фінансування з бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади – 938,7 тис. грн, що на 14,9% менше, ніж за 9 місяців 2019 року, оскільки у 2019 році було придбано обладнання для забезпечення радіомовлення.

Витратна частина за 9 місяців 2020 року склала 975,2 тис. грн, що на 13,5% менше, ніж за 9 місяців 2019 року. Збільшилися витрати на оплату праці з нарахуваннями на 30,7% у порівнянні з 9 місяцями 2019 року у зв’язку зі зростанням посадових окладів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268». Разом з тим амортизація основних засобів, закуплених у 2019 році, яка почала нараховуватися згідно з актами введення в експлуатацію, зросла у 2,4 рази й склала 26,3 тис. грн. Цей показник негативно вплинув на фінансовий результат і, як наслідок, збиток за 9 місяців 2020 року склав 14,8 тис. грн. 

Члени виконавчого комітету розглянули житлові питання, схвалили проєкт Програми сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2021-2025 роки.

У розділі питань архітектури і містобудування схвалили зміни до Програми з будівництва об’єктів комунальної власності Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки, схвалили проєкт Програми розроблення містобудівної документації території населених пунктів Горішньоплавнівської територіальної громади на 2021-2025 роки та переліку заходів на 2021 рік, Програми розвитку земельних відносин на території Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області на 2021-2025 роки та переліку заходів на 2021 рік. Надали дозвіл ТОВ «Телерадіокомпанія «ГОК» на розміщення зовнішньої реклами в м. Горішні Плавні по вул. Добровольського, по просп. Героїв Дніпра, по вул. Миру.

Члени виконавчого комітету затвердили План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчим комітетом Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 рік; План роботи виконавчих органів Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2021 рік; регламент виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.