Горішньоплавнівський об'єднаний міський військовий комісаріат інформує

16.11.2018, 16:55

Осінній призов


 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ЩОДО ПІЛЬГ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕВАГ, ЯКІ НАДАЄ ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ

Пільги для військовослужбовців та членів їхніх сімей передбачені Законами України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та іншими нормативно-правовими актами. До основних з них відноситься наступне:

безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я, а при їх відсутності чи у невідкладних випадках - медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

санаторно-курортне лікування та відпочинок військовослужбовців і членів їх сімей у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України не більше одного разу на рік (за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів);

грошова допомога на оздоровлення та державна допомога сім’ям з дітьми в порядку і розмірах, що визначаються законодавством України;

одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

забезпечення безкоштовними обідами або відповідною грошовою компенсацією в робочі дні військовослужбовців за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу;

час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби;

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби при переїзді військовослужбовців, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу;

виплата добових, встановлених Кабінетом Міністрів України за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім’ї, який переїжджає разом з ним;

надання щорічних основних відпусток із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, а також оплачуваних відпусток за сімейними обставинами терміном до 10 діб за рішенням командира військової частини;

забезпечення жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативно-правовими актами;

право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців;

виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які звільняються зі служби;

право на пенсійне забезпечення на пільгових умовах.

Слід ураховувати, що протягом останнього часу законодавство України із вказаних питань зазнало чисельних змін та доповнень, направлених на посилення пільг та соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей в умовах особливого періоду. До основних з них слід віднести:

посилення гарантій для працівників, призваних на військову службу за контрактом, щодо збереження місця роботи, посади і середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності;

осучаснення норм продовольчого, речового та інших видів матеріального забезпечення;

запровадження підвищених розмірів премій окремим категоріям військовослужбовців сержантського та старшинського складу ЗСУ з метою стимулювання проходження служби на бойових посадах, у новостворених та перспективних видах і родах військ;

08.02.2018 Верховною Радою України прийнято за основу та в цілому проект Закону України “Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (р.н. 5027 від 12.08.2016), яким передбачається виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Водночас громадяни, які прийняті на військову службу до бойових військових частин, у подальшому в обов’язковому порядку залучаються до проведення АТО. У разі надання військовослужбовцям, відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” статусу учасників бойових дій, вони та члени їх сімей отримують право користуватися пільгами та гарантіями, які передбачені статтею 12 вказаного Закону.

Зокрема держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 вказаної постанови дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, державна цільова підтримка надається у вигляді:

повної оплати за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому;

першочергового переведення на навчання на місця державного (регіонального) замовлення у державних (комунальних) вищих навчальних закладах, що одержані за рахунок перерозподілу вищим навчальним закладом або відповідним державним замовником обсягів державного (регіонального) замовлення, студентів, зарахованих відповідно до умов та правил прийому згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

безоплатного проживання в учнівських гуртожитках - для учнів професійно- технічних навчальних закладів, проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним закладом в установленому законодавством порядку, - для студентів вищих навчальних закладів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів.

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника навчального закладу.

Крім того, відповідно до статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” учасникам бойових дій та членам їхніх сімей також надається:

75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю), а також 75- процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка;

безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності

залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

право на безоплатну вторинну правову допомогу;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Крім того, Кабінетом Міністрів України, місцевими радами, підприємствами, установами, організаціями можуть встановлюватись й інші пільги та гарантії соціального захисту для військовослужбовців та членів їхніх сімей.


Увага! У м. Полтава створено 

позаштатний пункт психологічної допомоги   


У кабінеті № 14 приміщення відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) Полтавського обласного військового комісаріату створений позаштатний пункт психологічної допомоги, до роботи якого залучені фахівці Центру допомоги учасникам антитерористичної операції при Полтавській обласній державній адміністрації та психолог психотерапевтичного відділення військової частини А 3114. 

Графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця з 14.00 год. до 17.00 год.

Для надання психологічної реабілітації демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, на базі комунальних закладів «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни», «Кременчуцький обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни», «Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни» створені та працюють Центри психологічної реабілітації, які укомплектовані мультидисциплінарними бригадами (психіатром, психотерапевтом, психологом, медичною сестрою  та  соціальним  працівником). 

У зазначених Центрах отримують медичну, психологічну та соціальну реабілітацію учасники бойових дій та члени їх сімей. 

Крім того заплановано створення служб психологічної реабілітації зазначеної категорії на базі центральних районних лікарень області, Лубенської центральної районної лікарні, Горішньоплавнівської міської лікарні, а також відкриття Центрів психологічної реабілітації на базі Гадяцької, Лохвицької та Миргородської центральних районних лікарень.  

Фахівці зазначених Центрів психологічної реабілітації на базі госпіталів надають психологічну допомогу як демобілізованим військовослужбовцям, так і тим, хто проходить службу, за направленнями військових комісаріатів. ПАМ’ЯТКА 

Учасникам 
 російсько-української 
 війни


ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ
 ТА ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

РУБРИКА ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ 

"ГЕРОЇ СЕРЕД НАС" 

«РОЗВІДНИК МАЄ ЗНАТИ, ЯК НЕ ПЕРЕТВОРИТИСЯ ІЗ МИСЛИВЦЯ НА ЗДОБИЧ»

Стати переможцем у престижному міжнародному конкурсі для спецпризначенців Андрію Жигаллові допоміг фронтовий досвід…

Андрій із заплющеними очами чекав команди чергового на підйом. Чесно кажучи, в його 45 років щоранку витримувати те, що в польському тренінговому центрі називають зарядкою (більше години), — неабияке випробування. Крос із перешкодами в повному спорядженні, зі зброєю, «пораненим» або важкою колодою в руках, вправи з кросфіту, рукопашний бій та ще багато іншого… Під завісу фіззарядки здоровезні хлопці із кількох країн світу виглядали геть виснаженими. І це при тому, що серед них дилетантів не було: усі не один рік відслужили в елітних бойових спецпідрозділах, тобто мали високий рівень вишколу та досвіду

 

 

 


Детальніше...

 

 

 Полтавський зональний відділ Військової служби правопорядку та військова прокуратура Полтавського гарнізону

 пропонують військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину, 

припинити злочинні дії й повернутися до повноцінного життя


Попри свідоме й чесне виконання обов’язків військової служби абсолютною більшістю військовослужбовців у Збройних Силах України, на жаль, є випадки самовільного залишення військових частин чи місця служби.

Військове правопорушення – самовільне залишення військової частини або місця служби (стаття 407 Кримінального кодексу України) становить закінчений склад злочину з моменту залишення військової частини і триває протягом усього періоду, поки особа не буде затримана або не з’явиться із зізнанням.

Військовослужбовець, переховуючись від військового командування, слідства за скоєння злочину, з кожним днем лише обтяжує свою вину. Він все одно не зможе уникнути кримінальної відповідальності, проте таке тривале продовження протиправної поведінки може унеможливити застосування судом більш м’яких заходів кримінального впливу чи навіть звільнення від кримінальної відповідальності згідно із Законом.

З’явлення із зізнанням до правоохоронних органів, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину є обставинами, що зможуть пом’якшити чи бути підставою для звільнення від покарання.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією зробити перший крок для повернення до повноцінного життя і припинення злочинних дій. Вам необхідно повернутися до своєї військової частини або звернутися до військового комісаріату за місцем проживання, або прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку, де зробити зізнання й надати первинне пояснення щодо причин самовільного залишення військової частини.

Наголошуємо, що за відсутності тяжких наслідків або фактів вчинення інших злочинів, застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ході досудового слідства ініціативно не буде, а в ході вирішення питання щодо правових наслідків самовільного залишення військової частини до уваги беруться й інші причини та умови, що могли спонукати до дій по залишенню військовослужбовцем військової частини, включаючи збіг тяжких сімейних обставин, наявність позастатутних відносин та інше.

Також закликаємо членів родин і громадських активістів допомогти своїм близьким людям виправити їхню, можливо, найбільшу помилку у житті, перестати критися й боязливо опускати очі перед присутніми, відновити своє чесне ім’я і впорядкувати життєвий шлях.

Інформацію щодо розміщення найближчого органу Військової служби правопорядку можна дізнатися за телефонами гарячої лінії оперативного чергового Полтавського зонального відділу Військової служби правопорядку (м. Полтава): 0532-56-64-28, 093-334-18-19.


Полтавський зональний відділ Військової служби правопорядку

 

 

 

 

Строкова військова служба починається з обласного збірного пункту

Із перших днів перебування на Полтавському обласному збірному пункті призовників, незважаючи на те, що вони не братимуть участь у бойових діях, навчають азам військової справи, знайомлять із тактико-технічними характеристиками зброї, елементарними поняттями тактичної медицини, особливостями поводження з засобами індивідуального захисту.

Так, із 23 квітня до цієї роботи долучилися учасники АТО з громадських організацій «Вороскоп» і «Ветеранське братерство», а також Дмитро Юденко. На обласному збірному пункті між медичним оглядом, професійно-психологічним відбором й індивідуальними бесідами було організовано декілька навчальних місць. Бійці АТО разом із представниками адміністрації збірного пункту поділилися із призовниками своїми знаннями військової справи, отриманими під час участі у бойових діях. 18 квітня під час урочистих проводів призовників свою майстерність демонстрували вихованці військово-спортивного клубу «Воїн».

Третій тиждень на Полтавщині триває весняна призовна компанія 2018 року. Щодня до елітних військових частин, навчальних центрів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України вибувають сформовані з призовників команди. Уже 300 осіб із Полтавщини серед колишніх призовників стали військовослужбовцями строкової служби різних військових формувань.

Районні (міські) призовні комісії проводять оповіщення, медичний огляд, професійно-психологічний відбір і попереднє призначення в команди. Найбільш злагоджено працюють призовні комісії Хорольського, Диканського, Гадяцького районів, міста Кременчука. Водночас потребують кращої організації та злагодженої роботи призовні комісії Шишацького, Гребінківського, Чорнухинського районів і міста Полтави, з яких найменше прибуває призовників на обласний збірний пункт.


Прес-служба Полтавського 

обласного військового комісаріату

 

 

 

 

 

Ігри Нескорених

 

У рамках виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 р. № 347 щодо забезпечення підготовки збірної команди України до участі у 2017 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» серед військовослужбовців і ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час виконання службових обов’язків, українська збірна Ігор Нескорених взяла участь у міжнародних Іграх Нескорених, що відбулися 23–30 вересня 2017 року у м. Торонто (Канада).

 Протягом 2018 році Україна вдруге змагатиметься на цих міжнародних змаганнях: п’ятнадцять учасників нашої збірної представлятимуть Україну на міжнародних Іграх нескорених, що пройдуть 20–27 жовтня у Сіднеї (Австралія).

В  Іграх Нескорених, окрім України, приймають участь: Австралія, Афганістан, Великобританія, Грузія, Данія, Естонія, Йорданія, Ірак, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Польща, Румунія, США та Франція.

Країни–учасниці Ігор Нескорених 2018 року приймуть участь у таких дисциплінах: атлетика, баскетбол у візках, велоспорт на шосе, веслування на тренажерах, вітрильний спорт, волейбол сидячи, екстремальне керування від Jaguar Land Rover, пауерліфтинг, плавання, регата, регбі у візках, стрільба з луку.

 

Графік відбору в Іграх Нескорених в 2018 році

 

ДАТА

ЕТАПИ ВІДБОРУ

01.01 – 25.02.2018

Збір заявок на відкриті спортивні тестування

10 березня 2018

Спортивне тестування у Львові

17 березня 2018

Спортивне тестування у Одесі

24 березня 2018

Спортивне тестування у Києві

12 – 13 травня 2018

Національні Ігри Нескорених у Києві

14 – 31 травня 2018

Засідання Комісії по відбору атлетів на Національні Ігри Нескорених 2018

 

Збір заявок на відкриті спортивні тестування триватиме з 01 січня по 25 лютого 2018 року.

Реєстрація заявки на відкриті спортивні тестування є обов’язковою для всіх бажаючих із числа військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час виконання службових обов’язків, стати членами збірної у Іграх Нескорених та є доступною за посиланням https://invitusgames.in.ua./become-a-sportsman.

 

 

 

Військовий комісар Горішньоплавнівського

об’єднаного міського військового комісаріату

підполковник                                                                                                                                                  Е.М. МАРЧЕНКО

 

 

У Горішньоплавнівському ОМВК введено в дію новий графік роботи 


   Відповідно до наказу командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 22.12.2017 р. № 652 «Про організацію службової діяльності в Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України у 2018 році», розпорядження ТВО командира військової частини А 4583Архів новин

«    Грудень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Опитування