Інвестиційні переваги

Інвестиційні

переваги міста Комсомольська:

- Один з найвищих кредитний рейтинг в Україні
- Наявність стратегічного плану розвитку міста
- Наявність генерального плану та Правил забудови м
iста
- Розвинена експортна галузь
- Розвинена фінансова інфраструктура(13)
- Сприяння з боку місцевих органів влади (супровід інвестиційних проектів)
- Наявність структур підтримки бізнесу (бізнес-центр, Єдине Вікно, Фонд підтримки підприємництва)
- Вигідне географічне положення
- Цікава інвестиційна пропозиція

Investment

 advantages of Komsomolsk City:

- The one of the highest credit rating in Ukraine
-
Strategic plan for development of city
-
General plan that Corrected buildings city
-
Export branch
- Financial infrastructure (13)
- Assistance of local authorities (support of investment projects)

-
Structures of support of business (Business Center, Open Window, Fund of Support of Business)
- Geographical position
- Investment offer