Економічний розвиток міста

Інформація щодо соціально-економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 2018 рік


Протягом останніх років в економіці міста Горішні Плавні простежується позитивна динаміка розвитку господарського комплексу. Про це свідчать такі факти: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати, збільшення інвестицій в основний капітал тощо. Горішні Плавні зберігають лідерські позиції серед міст Полтавської області.

Така тенденція продовжується і в 2018 році.

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 серпня 2016 року № 365 кожного кварталу проводиться оцінка результатів діяльності державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення. Відповідно до цієї оцінки наше місто посіло загальне 1-2 місце разом з м. Лубни, м. Полтава посіло 3-4 місце разом з м. Кременчук за результатами 2018 року серед міст обласного значення. Загальне місце визначалось після визначення рейтингу за окремими напрямами діяльності, такими як: «Економічна ефективність», «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність», «Фінансова самодостатність», «Населення та ринок праці», «Житлово-комунальне господарство», «Доступність та якість послуг у сфері освіти, охорони здоров’я», «Захист прав дитини».

У таких найголовніших сферах, як «Економічна ефективність», «Фінансова самодостатність», «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність» та «Населення та ринок праці» наше місто впевнено посіло 1 місце.

За напрямом «Житлово-комунальне господарство» наше місто займає 6 місце, за напрямом «Доступність та якість послуг у сфері освіти, охорони здоров’я» - 6 місце, за напрямом «Захист прав дитини» - 2-3 місце.


Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення Горішньоплавнівської міської ради станом на 1 січня 2019 року склала 53 671 особу, що на 407 осіб менше, ніж станом на 1 січня 2018 року.

У 2018 році на території міськради народилося 336 дітей, померло 756 осіб. Природне скорочення становить 420 осіб.

Міграційний приріст населення становить 13 осіб.

Загальне скорочення населення - 407 осіб.

Чисельність наявного населення Горішньоплавнівської міської ради 

за 2014-2018роки

Промисловість

За 2018 рік обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по місту Горішні Плавні склав 32 923,1 млн грн, що більше 2017 року на 17,4 % 

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одного мешканця становить 611,1 тис. грн. 

Для порівняння: в місті Полтава цей показник дорівнює близько 196,6 тис. грн, в місті Кременчук – 256,8 тис. грн.

Обсяги реалізованої промислової продукції за 2014-2018 роки представлені на діаграмі, млн грн:


Обсяг реалізованої продукції на душу населення

 за 2018 рік серед міст Полтавської області, тис. грн


Значний обсяг реалізації промислової продукції забезпечується добувною промисловістю, зокрема, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», питома вага якого у загальному обсязі реалізації промислової продукції міста складає 56,8 %.


Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у IV кварталі 2018 року становить 16 667 осіб. Прийнято за цей період 750 осіб (4,5 % до середньооблікової кількості штатних працівників), а вибуло 755 осіб (4,5 % до середньооблікової кількості штатних працівників).


Доходи населення

У нашому місті постійно, більше ніж у середньому по Україні та по Полтавській області, зростають доходи населення. Середньомісячна заробітна плата працівників за IV квартал 2018 року складає 13 327 грн. Це на 44,6 % більше від середнього показника по Полтавській області (9 218 грн), на 38,1 % вище за середню заробітну плату по Україні (9 648 грн). 

Для порівняння: в м. Полтава середня заробітна плата становить 9 595 грн, в м. Кременчук – 9 915 грн, в м. Миргород – 7 529 грн, в м. Лубни – 6 901 грн, в м. Гадяч – 7 017 грн.


Середньомісячна заробітна плата по роках по місту Горішні Плавні, грн

Середньомісячна заробітна плата серед міст Полтавської області 

за IV квартал 2018 р., грн

          Заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 1 січня 2019 року відсутня. 

          Для порівняння: станом на 1 січня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по області становить 47 576,7 тис. грн, у сусідньому Кременчуці цей показник дорівнює 712 тис. грн, у Полтаві – 12 497,2 тис. грн.


Розвиток малого бізнесу

Станом на 31.12.2018 у місті Горішні Плавні зареєстровано фізичних осіб-підприємців – 3 457 осіб.

Кількість офіційно працюючих підприємців у сфері малого бізнесу за даними Кременчуцького управління Головного управління ДФС у Полтавській області станом на 31.12.2018 – 1937 осіб, що складає 56 % від кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців.

Серед них:

- на спрощеній системі оподаткування (сплачують єдиний податок) – 1 581 особа, що на 60 осіб (на 3,9%) більше, ніж станом на 31.12.2017;

 • на загальній системі оподаткування – 356 осіб, що на 294 особи (на 45,2%) менше, ніж станом на 31.12.2017.

Платниками єдиного податку (фізичні особи) залучено до своєї діяльності станом на 31.12.2018 1 906 найманих працівників, що на 307 осіб (на 19,2%) більше, ніж станом на 31.12.2017.

Загальна кількість працюючих у малому бізнесі (підприємці та їх наймані працівники) за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком збільшилась на 73 особи (на 1,9%) та склала 3 843 особи.

Розрахунковий розмір надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) за 2018 рік склав 33 628,3 тис. грн та збільшився в порівнянні з 2017 роком на 6 097,4 тис. грн (на 22,1%).

Питома вага надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) у загальній сумі податкових надходжень до міського бюджету (загальний фонд) за 2018 рік приблизно складає 7,3% (за 2017 рік – 7,5%).


Бюджет міста

За 2018 рік загальний обсяг надходжень до зведеного бюджету (загальний та спеціальний фонди, міський та сільський бюджет) виконано на 101,8% від запланованого на даний період. При затвердженому плані в сумі 768 273,2 тис. грн фактично за 2018 рік надійшло 782 299,1 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 715 641,6 тис. грн та по спеціальному фонду – 66 657,5 тис. грн.

У загальній структурі доходів загального та спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік найбільшу питому вагу мають:

загальний фонд:

- податок на доходи фізичних осіб – 43,6 %;

- місцеві податки – 15,8 %.

спеціальний фонд:

- власні надходження бюджетних установ – 33,9 %;

- екологічний податок – 41,8 %.


Криміногенна ситуація

          За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом 2018р. по місту обліковано 944 кримінальних правопорушень, що на 25,9 % більше, ніж за 2017р. Інформація щодо соціально - економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 9 місяців 2018 рокуІнформація щодо соціально - економічного розвитку

міста Горішні Плавні за І півріччя 2018 рокуІнформація щодо соціально-економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 2017 рік 

 

Завантажити Інформація щодо соціально - економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 9 місяців 2017 року 

 

 

Завантажити


Інформація щодо соціально-економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 2016 рік

 

Завантажити


 

Відповідно до Порядку визначення опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682,
 виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області інформує:

          

величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу в м. Горішні Плавні за ІІ квартал 2019 року склала 480,00 грн за місяць.


Житловий відділ департаменту
 економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету
 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області


Інформація про результати засідання наглядової ради з питань розподілу та утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 428, 31 січня 2019 року відбулося засідання наглядової ради з питань розподілу та утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій.

У ході засідання було уважно вивчено питання розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій. За результатами розгляду було постановлено, що питання розподілу та утримання житла у гуртожитках виконуються на належному рівні, зауважень, порушень з боку осіб, відповідальних за розподіл та утримання не виявлено.

Голова наглядової ради,
депутат міської ради Р.В. Басок


Реєстр договорів соціального житла станом на 01.01.2019                   Завантажити

Список громадян, що користуються загальним та позачерговим
правом на отримання соціального житла станом на 01.01.2019             Завантажити     

Відповідно до п. 6 Порядку проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2007 року № 682, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області інформує про результати проведеного моніторингу за 2018 рік   Завантажити


Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє

 1. Демографічна ситуація та соціальний захист за 2017рік Завантажити
 2. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень 2018 року Завантажити
 3. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–липень 2018 року  pov07102.doc
 4. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–серпень 2018 року pov08102.doc
 5. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–вересень 2018 року pov09102.doc
 6. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–жовтень 2018 року Завантажити
 7. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–листопад 2018 року Завантажити
 8. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за 2018 рік  Завантажити

 9. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень 2019 рокуЗавантажити

 10. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–лютий 2019 року Завантажити

 11. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–березень 2019 року Завантажити
 12. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–квітень 2019 року Завантажити
 13. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–травень 2019 року Завантажити
 14. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–червень 2019 року ЗавантажитиІнформація виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів, що підлягають відчуженню   Завантажити

Інформація виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області про затвердження протоколу засідання комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта, що підлягає відчуженню
Завантажити