Економічний розвиток міста

Інформація щодо соціально - економічного розвитку

міста Горішні Плавні за І квартал 2018 року


Протягом останніх років в економіці міста Горішні Плавні простежується позитивна динаміка розвитку господарського комплексу. Про це свідчать такі факти: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати, капітальних та прямих інвестицій тощо. Горішні Плавні зберігають лідерські позиції серед міст Полтавської області. 

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 серпня 2016 року № 365 кожного кварталу проводиться оцінка результатів діяльності державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення. Відповідно до цієї оцінки наше місто посіло загальне 1 місце, м. Полтава посіло 4 місце, м. Кременчук – 2 місце серед міст обласного значення. Загальне місце визначалось після визначення рейтингу за окремими напрямами діяльності, такими як: «Економічна ефективність», «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність», «Фінансова самодостатність», «Населення та ринок праці», «Житлово-комунальне господарство».

У таких найголовніших сферах, як «Економічна ефективність», «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність», «Фінансова самодостатність» та «Населення та ринок праці» наше місто впевнено посіло 1 місце. У сфері «Житлово-комунальне господарство» наше місто посіло 2-4 місце.


Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області станом на 1 квітня 2018 року склала 53 986 осіб, що на
92 особи менше, ніж станом на 1 січня 2018 року.
 

За січень - березень 2018 року на території міськради народилося
97 дітей, померло 191 особа. Природне скорочення становить 94 особи.

Міграційний приріст населення становить 2 особи.

Загальне скорочення чисельності населення у січні-березні 2018 року –
92 особи.


Промисловість

За І квартал 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по місту склав 7 743,7 млн. грн, що більше
 І кварталу 2017 року на 8,3%.
 

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одного мешканця становить 143,4 тис. грн. 

Для порівняння: в місті Полтава цей показник дорівнює
 48,6 тис. грн, у місті Кременчук –
 58,8 тис. грн.

Значний обсяг реалізації промислової продукції забезпечується добувною промисловістю, зокрема, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», питома вага якого у загальному обсязі реалізації промислової продукції міста складає 62%.


Інвестиційна діяльність

За І квартал 2018 року в місті освоєно капітальних інвестицій на суму 773,5 млн. грн, що становить 26,9% до загального обсягу по Полтавській області. Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одного мешканця становить 14,2 тис. грн, що майже в 10 разів більше від міста Кременчук (1,5 тис. грн) та в 5 разів більше від Полтави (2,7 тис. грн).

Так, на 2018 рік підприємством ПрАТ «Полтавський ГЗК» на розвиток діючого кар’єру були заплановані капітальні вкладення на суму
 797,3 млн грн, фактично протягом І кварталу 2018 року витрачено
 508,8 млн грн (63,8 % від запланованих коштів).


У місті Горішні Плавні і надалі зберігається високий рівень участі іноземного капіталу в економічному розвитку області. Обсяг прямих інвестицій станом на 01 квітня 2018 року становить 800,7 млн дол. США (101,0% до обсягів прямих  інвестицій на 1 січня 2018 року). Прямі інвестиції станом на 01.04.2018

млн. дол. США

у % до загального

обсягу області

  м. Полтава

69,1

6,8

м. Горішні Плавні

800,7

78,4

  м. Кременчук

33,8

3,3

  м. Лубни

0,1

0

  м. Миргород

4,7

0,5

  м. Гадяч

0,1

0


За даним показником м. Горішні Плавні серед інших міст Полтавської області посідає 1 місце.

Так, на І квартал 2018 року підприємством ТОВ «Єристівський ГЗК» на розробку Єристівського родовища залізистих кварцитів були заплановані кошти у сумі 6,9 млн дол. США, фактично протягом цього періоду витрачено
 8,5 млн дол. США (123,2% від запланованих коштів).


Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня торгівля товарами за січень–березень 2018 року становить:

- експорт 245 080,5 тис. дол. США, що становить 51,7% до загального обсягу області;

- імпорт 15 025,1 тис. дол. США, що становить 4,9% до загального обсягу області;

- позитивне сальдо 230 055,4 тис. дол. США.

Для порівняння: в місті Полтава експорт товарів дорівнює
 39 984,1
тис. дол. США, а в місті Кременчук – 84 887,0 тис. дол. США.


Зовнішня торгівля послугами за січень–березень 2018 року становить:

- експорт 1 276,2 тис. дол. США, що становить 10,4% до загального обсягу області;

- імпорт 16 643,6 тис. дол. США, що становить 52,1% до загального обсягу області;

- негативне сальдо   -15 367,4 тис. дол. США.


Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у кварталі 2018 року становить 16 727 осіб (у І кварталі 2017 року – 16 328 осіб). Прийнято за цей період 756 осіб (4,5% до середньооблікової кількості штатних працівників), а вибуло 810 осіб (4,8% до середньооблікової кількості штатних працівників).


Доходи населення

У нашому місті постійно, більше ніж у середньому по Україні та по Полтавській області, зростають доходи населення. Середньомісячна заробітна плата працівників за І квартал 2018 року складає 10 962 грн. Це на 48,9% більше від середнього показника по Полтавській області (7 362 грн), на 37,5% вище за середню заробітну плату по Україні (7 974 грн). 

Для порівняння: в м. Полтава середня заробітна плата становить 7 482 грн, в м. Кременчук – 8 230 грн, в м. Миргород – 6 178 грн, в м. Лубни – 5 767 грн, в м. Гадяч – 5 666 грн.


Заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 1 квітня 2018 року по місту відсутня.

Для порівняння: станом на 1 квітня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по області становить 41 377,2 тис. грн, у сусідньому Кременчуці цей показник дорівнює 2 936,5 тис. грн, у Полтаві – 10 353,5 тис. грн.


Розвиток малого бізнесу

Станом на 31.03.2018 у місті Горішні Плавні зареєстровано фізичних осіб-підприємців – 3 385 осіб.

Кількість офіційно працюючих підприємців у сфері малого бізнесу за даними Горішньоплавнівського відділення КОДПІ станом на 31.03.2018 –
 1 976 осіб, що складає 58% від кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців.

Серед них:

- на спрощеній системі оподаткування (сплачують єдиний податок) –
 1 482 особи, що на 35 осіб (на 2,4%) більше, ніж станом на 31.03.2017;

- на загальній системі оподаткування – 494 особи, що на 168 осіб (на 25,4%) менше, ніж станом на 31.03.2017.

За даними Горішньоплавнівського відділення податкової інспекції платниками єдиного податку (фізичні особи) залучено до своєї діяльності за І квартал 2018 року 1 629 найманих працівників, що на 243 особи (на 17,5%) більше, ніж за І квартал 2017 року.

Загальна кількість працюючих у малому бізнесі (підприємці та їх наймані працівники) за І квартал 2018 року у порівнянні з І кварталом 2017 року збільшилась на 110 осіб (на 3,1%) та склала 3 605 осіб.

Розрахунковий розмір надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) за І квартал 2018 року склав 8 035,2 тис. грн та збільшився в порівнянні з І кварталом 2017 року на 1 206,7 тис. грн (на 17,7%).

Питома вага надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) у загальній сумі податкових надходжень до міського бюджету (загальний фонд) за І квартал 2018 року приблизно складає 7,6% (за І квартал 2017 року складала 8,4%).


І квартал 2017 року

І квартал 2018 року

8,4 %

7,6 %


Бюджет міста

За І квартал 2018 року загальний обсяг надходжень до зведеного бюджету (загальний та спеціальний фонди, міський та сільський бюджет) виконано на 103,4% від запланованого на даний період. При затвердженому плані в сумі
 182 291,3 тис. грн фактично за І квартал 2018 року надійшло
 188 507,2 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 176 217,8 тис. грн та по спеціальному фонду – 12 289,4 тис. грн.

У загальній структурі доходів загального та спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2018 року найбільшу питому вагу мають:

загальний фонд:

- податок на доходи фізичних осіб – 39,1%;

- місцеві податки – 16,1%.

спеціальний фонд:

- власні надходження бюджетних установ – 41,9 %;

- екологічний податок – 42,3%.


Криміногенна ситуація

         За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня –березня 2018 року по місту обліковано 203 кримінальних правопорушення, що на 18,8% менше, ніж за січень – березень 2017 року.

Інформація щодо соціально-економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 2017 рік 

 

Завантажити Інформація щодо соціально - економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 9 місяців 2017 року 

 

 

Завантажити


Інформація щодо соціально-економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 2016 рік

 

Завантажити


 

Відповідно до Порядку визначення опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682,
 виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області інформує:
Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу у м. Горішні Плавні за 2 квартал 2018 року склала 470,00 грн. за місяць.

Житловий відділ департаменту
 економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету
 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області


Інформація про результати засідання наглядової ради з питань розподілу та утримання житла в гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій

 

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 428, 10 липня 2018 року відбулося засідання наглядової ради з питань розподілу та утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій.

В ході засідання було уважно вивчено питання розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій. За результатами розгляду було постановлено, що питання розподілу та утримання житла у гуртожитках виконуються на належному рівні, зауважень, порушень з боку осіб, відповідальних за розподіл та утримання не виявлено.

 

Голова наглядової ради,

депутат міської ради Р.В. Басок


Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє

  1. Демографічна ситуація та соціальний захист за 2017рік Завантажити
  2. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень 2018 року Завантажити


Архів новин

«    Серпень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Опитування