Економічний розвиток міста

Інформація щодо соціально - економічного розвитку

міста Горішні Плавні за І півріччя 2018 року


Протягом останніх років в економіці міста Горішні Плавні простежується позитивна динаміка розвитку господарського комплексу. Про це свідчать такі факти: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати, збільшення інвестицій в основний капітал тощо. Горішні Плавні зберігають лідерські позиції серед міст Полтавської області.

Така тенденція продовжується і в І півріччі 2018 року.

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 серпня 2016 року № 365 кожного кварталу проводиться оцінка результатів діяльності державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення. Відповідно до цієї оцінки наше місто посіло загальне 1 місце за результатами  І півріччя 2018 року серед міст обласного значення та м. Полтава. Загальне місце визначалось після визначення рейтингу за окремими напрямами діяльності, такими як: «Економічна ефективність», «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна  діяльність», «Фінансова самодостатність», «Населення та ринок праці», «Житлово-комунальне господарство», «Захист прав дитини».

В таких сферах, як «Економічна ефективність» та «Фінансова самодостатність», наше місто впевнено посіло 1 місце.

За напрямами «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна   діяльність» та «Населення та ринок праці» - 2 місце, «Житлово-комунальне господарство» 3 місце, «Захист прав дитини» - 5 місце.


Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення Горішньоплавнівської міської ради станом на 1 липня 2018 року склала 53 977 осіб, що на 311 осіб менше, ніж станом на  1 липня 2017 року.

За січень - червень 2018 року на території міськради народилося 182 дитини, померло 397 осіб. Природне скорочення становить 215 осіб.

Загальне скорочення чисельності населення по міській раді у січні-червні 2018 року становить 101 особа.


Промисловість

У січні - червні 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по місту склав 14 320,6 млн. грн, що більше січня - червня 2017 року на 7,7%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одного мешканця становить 265,3 тис. грн. 

Для порівняння: в місті Полтава цей показник дорівнює 93,3 тис. грн, у місті Кременчук – 118,5 тис. грн.

Значний обсяг реалізації промислової продукції забезпечується добувною промисловістю, зокрема, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», питома вага якого у загальному обсязі реалізації промислової продукції міста складає 59,1 %.

      

  Інвестиційна діяльність

За січень-червень 2018 року підприємствами міста освоєно капітальних інвестицій на суму 1 770,6 млн. грн, що становить 26,8% до загального обсягу по Полтавській області. У розрахунку на одного мешканця розмір освоєних капітальних інвестицій становить 32 436,9 грн. 

Для порівняння: в місті Полтава цей показник дорівнює 5 606,5 грн, у місті Кременчук – 3 604,9 грн.

У місті Горішні Плавні і надалі зберігається високий рівень участі іноземного капіталу в економічному розвитку області. Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком у січні - червні 2018 року становить             804,9 млн дол. США (101,5 % до обсягів прямих іноземних інвестицій на 1 січня 2018 року). 


Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком


Прямі іноземні інвестиції станом на 01.07.2018

млн дол. США

у % до загального

обсягу області

  м. Полтава

68,9

6,7

м. Горішні Плавні

804,9

78,6

  м. Кременчук

33,6

3,3

  м. Лубни

0,1

0

  м. Миргород

4,6

0,5

  м. Гадяч

0,1

0


За даним показником м. Горішні Плавні серед інших міст Полтавської області посідає 1 місце.


Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня торгівля товарами у січні–червні 2018 року становить:

- експорт 451 871,9 тис. дол. США, що становить 49,4 % до загального обсягу області;

- імпорт 28 074,4 тис. дол. США, що становить 4,5 % до загального обсягу області;

- позитивне сальдо 423 797,5 тис. дол. США.

Для порівняння: в місті Полтава експорт товарів дорівнює
 77 674
тис. дол. США, а в місті Кременчук – 184 728,1 тис. дол. США.


Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у ІІ кварталі 2018 року становить 16 714 осіб (ІІ квартал 2017 року – 16 501 особа).


Доходи населення

У нашому місті постійно, більше ніж у середньому по Україні та по Полтавській області, зростають доходи населення. Середньомісячна заробітна плата працівників у ІІ кварталі 2018 року складає 11 791 грн. Це на 43,3% більше від середнього показника по Полтавській області (8 228 грн), на 34,3 % вище за середню заробітну плату по Україні (8 781 грн). 

Для порівняння: в м. Полтава середня заробітна плата становить  8 522 грн, в м. Кременчук – 8 635 грн, в м. Миргород – 6 893 грн, в м. Лубни –    6 340 грн, в м. Гадяч – 6 305 грн.


Заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 1 липня 2018 року по місту відсутня.

Для порівняння: станом на 1 липня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по області становить 41 477,8 тис. грн, у сусідньому Кременчуці цей показник дорівнює 1 781,9 тис. грн, у Полтаві – 11 564,3 тис. грн.


Розвиток малого бізнесу

Станом на 30.06.2018 у місті Горішні Плавні зареєстровано фізичних осіб-підприємців – 3 370 осіб.

Кількість офіційно працюючих підприємців у сфері малого бізнесу за даними Горішньоплавнівського відділення КОДПІ станом на 30.06.2018 –  2018 осіб, що складає 60% від кількості зареєстрованих фізичних осіб -підприємців.

Серед них:

- на спрощеній системі оподаткування (сплачують єдиний податок) –   1 500 осіб, що на 43 особи (на 3,0%) більше, ніж станом на 30.06.2017;

  • на загальній системі оподаткування – 518 осіб, що на 169 осіб (на 24,6%) менше, ніж станом на 30.06.2017.

За даними Горішньоплавнівського відділення податкової інспекції платниками єдиного податку (фізичні особи) залучено до своєї діяльності за І півріччя 2018 року 1 610 найманих працівників, що на 221 особу (на 15,9%) більше, ніж за І півріччя 2017 року.

Загальна кількість працюючих у малому бізнесі (підприємці та їх наймані працівники) за І півріччя 2018 року у порівнянні з І півріччям 2017 року збільшилась на 95 осіб (на 2,7%) та склала 3 628 осіб.

Розрахунковий розмір надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) за І півріччя 2018 року склав 16 236,6 тис. грн та збільшився в порівнянні з І півріччям 2017 року на 3 172,0 тис. грн (на 24,3%).

Питома вага надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) у загальній сумі податкових надходжень до міського бюджету (загальний фонд) за І півріччя 2018 року приблизно складає 7,4 % (за І півріччя 2017 року – 7,5 %).


І півріччя 2018 року

І півріччя 2017 року

7,4 %

7,5 %


Бюджет міста

За І півріччя 2018 року загальний обсяг надходжень до зведеного бюджету (загальний та спеціальний фонди, міський та сільський бюджет) виконано на 104,85 % від запланованого на даний період. При затвердженому плані в сумі
 385 803,7 тис. грн фактично за І півріччя 2018 року надійшло
 404 533,34 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 371 869,3 тис. грн та по спеціальному фонду – 32 664,04 тис. грн.

У загальній структурі доходів загального та спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2018 року найбільшу питому вагу мають:

загальний фонд:

- податок на доходи фізичних осіб – 39,1%;

- місцеві податки – 14,9%.

  спеціальний фонд:

- власні надходження бюджетних установ – 35,6%;

- екологічний податок – 41%.


Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–червня 2018 року по місту обліковано 498 кримінальних правопорушень, що на 1 % менше, ніж за січень–червень 2017 року. 


Інформація щодо соціально-економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 2017 рік 

 

Завантажити Інформація щодо соціально - економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 9 місяців 2017 року 

 

 

Завантажити


Інформація щодо соціально-економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 2016 рік

 

Завантажити


 

Відповідно до Порядку визначення опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682,
 виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області інформує:

          величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу у м. Горішні Плавні за 3 квартал 2018 року склала 450,00 грн. за місяць


Житловий відділ департаменту
 економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету
 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області


Інформація про результати засідання наглядової ради з питань розподілу та утримання житла в гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій

 

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 428, 10 липня 2018 року відбулося засідання наглядової ради з питань розподілу та утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій.

В ході засідання було уважно вивчено питання розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій. За результатами розгляду було постановлено, що питання розподілу та утримання житла у гуртожитках виконуються на належному рівні, зауважень, порушень з боку осіб, відповідальних за розподіл та утримання не виявлено.

 

Голова наглядової ради,

депутат міської ради Р.В. Басок


Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє

  1. Демографічна ситуація та соціальний захист за 2017рік Завантажити
  2. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень 2018 року Завантажити
  3. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–липень 2018 року  pov07102.doc
  4. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень–серпень 2018 року pov08102.doc


Інформація виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів, що підлягають відчуженню   Завантажити

Архів новин

«    Жовтень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Опитування