Послуги архівного відділу

Архівний відділ виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області


Дні прийому: вт, чт, з 8-00 до 17-00, перерва: з 12-00 до 13-00
 

Тел. (05348) 6-16-81. 
e-mail: arhiv@hp-rada.gov.ua

ПОСЛУГИ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ

ВИКОНКОМУ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Архівний відділ виконкому Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області виконує запити соціально-правового характеру, серед них:

  -  запити щодо підтвердження чи встановлення трудового стажу, заробітної плати;

  - освіти та навчання (у Комсомольському гірничо-металургійному технікумі за 1978-1982 навчальні роки);

  - запити про підтвердження права власності на майно (погреби, гаражі);

  - про підтвердження права користування земельною ділянкою, тощо.

 

Формою відповіді на запити є архівна довідка або архівний витяг чи архівна копія (якщо цього потребує запит).

 

Соціально-правові запити спрямовані на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, є одним із ключових напрямків роботи архівного відділу виконкому Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд  та архівні установи» (ст.35) запити соціально-правового характеру виконуються безкоштовно.

Відповідно до розділу VI Використання архівного фонду «Правил роботи архівних установ України», зареєстрованих Міністерством юстиції України 10 квітня 2013р. за №584/23116, на виконання наказу від 02.03.2015р. №295/5 Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)», наказу міністерства юстиції України та міністерства закордонних справ України від 21.09.2015р. №1786/5/272 «Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства», усі запити розглядаються архівним відділом виконкому Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за умови наявності таких відомостей:

  • прізвища, імені, по батькові заявника;
  • місця фактичного проживання;
  • поштового індексу національного оператора поштового зв’язку;
  • адреси електронної пошти (за наявності);
  • контактного номеру телефону;
  • теми запитання;
  • хронологічних рамок запитуваної інформації. 
 

 

До уваги громадян!

Архівні довідки (архівні витяги, відповіді) видаються архівним відділом:

1.  Особисто заявнику за умови пред’явлення документа, що підтверджує його особу або представникові заявника (за довіреністю).

2.  Через оператора поштового зв’язку «Укрпошта» звичайним (НЕ рекомендованим) листом на адресу, зазначену у запиті.

3.  Кур’єрською доставкою (за умови замовлення такої послуги заявником).

4.  Електронною поштою (окрім ресурсів mail.ru, rambler.ru, yandex.ru, yandex.ua).

Архівний відділ НЕ здійснює відправку архівних довідок (архівних витягів, відповідей) через Нову Пошту, Meest Express, Justin тощо.   


Начальник архівного відділу                                                       Тетяна НальотоваПОЛОЖЕННЯ про архівний відділ виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (у новій редакції)

   

   

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету 

Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області 

за 2021 рік


Станом на 01.01.2022 р. в архівному відділі виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області перебувають на зберіганні документи Національного архівного фонду про життєдіяльність міста за період з 1961 по 2018 роки: 

-управлінської документації – 29 фондів;

-особового походження – 3 фонди.

У 2021 році вперше прийнято на зберігання документи Управління соціального захисту населення  Горішноплавнівської міської ради Полтавської області за 2002-2018 роки у кількості 114 справ.

Станом на 01.01.2021 р. в архіві на обліку перебувало 10271 справа управлінської документації, з них 1103 справ – періоду незалежності. 

Станом на 01.12.2021 р. на обліку перебувало  10654 справ управлінської документації, із них 1217 справ – періоду незалежності.

В архівному відділі перебуває на обліку 10431 одиниць зберігання з особового складу ліквідованих підприємств, організацій та установ, а також документи тимчасового зберігання - Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №150 за 2019 рік (112 справ тимчасового зберігання, 262 мішки з бюлетенями і 10 коробок зі списками виборців), Горішньоплавнівської міської територіальної виборчої комісії Кременчуцького району Полтавської області за 2020 рік (110 справ тимчасового зберігання, 100 мішків з бюлетенями і 25 пакетів зі списками виборців).

Основні показники Плану розвитку архівної справи на 2021 рік виконані. 

Протягом року оправлено, закартоновано і прийнято на зберігання документи фондів:

- №1 – Виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за 2017 рік  у кількості 144 од. зб.;

-№29 – Дмитрівської сільської ради міста Горішні Плавні Полтавської області за 2018-2020 роки у кількості 41 од. зб. ;

-№5 – Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за 2014-2018 рр. у кількості 84 од. зб.;

-№47 – Управління соціального захисту населення  Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за 2002-2018 рр. у кількості 114 од. зб.

          Всього за 2021 рік прийнято на постійне зберігання 383 од. зб. управлінської документації.

          Крім того, у 2021 році до архівного відділу прийнято на зберігання документи Горішньоплавнівської міської територіальної виборчої комісії Кременчуцького району Полтавської області,  а саме:

  • 11 справ з кадрових питань (особового складу);
  • 110 справ тимчасового зберігання.

Від Трудового архіву Кобеляцької міської ради Полтавської області прийнято на зберігання документи таких ліквідованих підприємств і установ:

-Григоро-Бригадирівська сільська виборча комісія Кобеляцького району Полтавської області   за 2006, 2010, 2015 роки у кількості 7 справ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю  «Прогрес» (с. Григоро-Бригадирівка) за 1944-2007 роки у кількості 758 справ;

-Фермерське господарство «Алмаз» (с. Григоро-Бригадирівка) за 2004-2005 роки у кількості 2 справи;

-Фермерське господарство «Світлана» (с. Григоро-Бригадирівка) за 2003-2005 роки у кількості 3 справи;

-Фермерське господарство «Андрієве» (с. Григоро-Бригадирівка) за 2010-2011 роки у кількості 1 справи;

-Фермерське господарство «Тахтаївське» (с. Солошине) за 2005-2016 роки у кількості 3 справи.

          Відповідно до  Програми   здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, на 2020-2024 роки,  у 2021 році  перевірено наявність та стан документів фонду №45 – Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. В наявності 341 од. зб. (документів з паперовою основою). 

Необлікованих справ, таких, що знаходяться у розшуку та потребують дезінфекції, реставрації, оправлення,  - не виявлено.  

Протягом 2021 року проведено 9 засідань експертної комісії архівного відділу виконкому Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

На засіданнях ЕК архівного відділу виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області розглянуто та схвалено описів на управлінську документацію у кількості  517 од. зб. 

Так, схвалено:

-    описів справ постійного зберігання на 517 од. зб.; 

- перероблених описів погосподарських книг  Дмитрівської сільської ради міста Горішні Плавні Полтавської області  за 1980-2005 рр. – на 114 од. зб.;

- описів справ з нотаріальних дій – на 15 од. зб.;

-описів справ з особового складу  -  на 246 од. зб.;

-описів справ з особового складу підприємств, що ліквідувалися – 

на 774 од. зб.; 

-актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, у кількості 885  справ, 3600 карток; 

-номенклатур справ підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівного відділу –   4;

-номенклатур справ інших підприємств, установ і організацій – 1;

-інструкції з діловодства - 3;

-подання про виключення зі списку №1 (Дмитрівська сільська рада міста Горішні Плавні Полтавської області) – 1.

Комплексні та контрольні перевірки щодо здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи в юридичних особах – джерелах формування НАФ,  здійснювались відповідно в Управлінні соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Фінансовому управлінні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Працівниками архівного відділу надано 67 консультацій працівникам діловодних служб і архівних підрозділів, а також юридичним і фізичним особам   стосовно оформлення та ведення ділової документації. 

Палітурником документів архівного відділу оправлено та підшито 144 од. зб. фонду №1 – Виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за 2017 рік.

Тематика соціально-правових запитів з документів НАФ, що переважала у поточному році: 

- стосовно надання архівних витягів із документів про виділення земельних ділянок, гаражів, погребів (з метою оформлення спадщини, приватизації, продажу тощо);

- стосовно найменування (перейменування) вулиць та провулків Комсомольська (з метою підтвердження адреси при оформленні дозвільних документів).

Громадянам, відповідно до заяв, надавались архівні довідки, завірені копії, архівні витяги з рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови щодо виділення земельних ділянок під індивідуальну забудову, надання дозволу на будівництво гаражів, затвердження актів про введення в експлуатацію будівель, перейменування вулиць, присвоєння поштової адреси та інші. 

  За 2021 рік із Трудового архіву архівного відділу було надано 870 довідок про стаж роботи, ліквідацію підприємств, установ та організацій, про розмір заробітної плати для обчислення чи перерахунку пенсій, у тому числі 27 довідок про призначення пенсій на пільгових умовах.

            Протягом 2021 року надавались консультації і роз’яснення громадянам, допомога у розшуку документів ліквідованих приватних підприємств, які з різних причин не здали документи на зберігання до архівного відділу.   

Постійно поповнюється і оновлюється база даних щодо місцезнаходження документів з особового складу ліквідованих підприємств та організацій.

Архівний відділ активно співпрацює із юридичним відділом, відділом державної реєстрації, представниками Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області.  

Так, у 2021 році проведено 25 звірянь щодо обґрунтованості  видачі архівних довідок для обчислення  пенсії, видано у користування працівникам Пенсійного фонду 322 справи.  

На офіційному сайті Горішньоплавнівської міської ради у рубриці «Послуги архівного відділу» вказано службовий номер телефону архіву та адресу ел. пошти, куди громадяни можуть звертатися за консультацією, а також розміщено іншу актуальну інформацію: Положення про відділ, звіти про роботу відділу за 2014-2021  роки, перелік послуг архівного відділу, список установ – джерел формування НАФ, список ліквідованих підприємств, від яких надійшли документи на зберігання, зразки заповнення заявок від користувачів та інше. 

          


Начальник відділу                                                                Тетяна   НАЛЬОТОВА

  

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

за 2020 рік


      

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за 2019 рік

 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за 2018 рік

   

 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за 2017 рік

  


 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

за 2016 рік

   

 

 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області за 2015 рік

 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області за 2014 рік

 

Сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка