Послуги архівного відділу

ПОСЛУГИ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ

ВИКОНКОМУ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Архівний відділ виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області виконує запити соціально-правового характеру, серед них:

  -  запити щодо підтвердження чи встановлення трудового стажу, заробітної плати;

  - освіти та навчання (у Комсомольському гірничо-металургійному технікумі за 1978-1982 навчальні роки);

  - запити про підтвердження права власності на майно (погреби, гаражі);

  - про підтвердження права користування земельною ділянкою, тощо.

 

Формою відповіді на запити є архівна довідка або архівний витяг чи архівна копія (якщо цього потребує запит).

 

Соціально-правові запити спрямовані на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, є одним із ключових напрямків роботи архівного відділу виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд  та архівні установи» (ст.35) запити соціально-правового характеру виконуються безкоштовно.

Відповідно до розділу VI Використання архівного фонду «Правил роботи архівних установ України», зареєстрованих Міністерством юстиції України 10 квітня 2013р. за №584/23116, на виконання наказу від 02.03.2015р. №295/5 Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)», наказу міністерства юстиції України та міністерства закордонних справ України від 21.09.2015р. №1786/5/272 «Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства», усі запити розглядаються архівним відділом виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за умови наявності таких відомостей:

 

  1) Прізвища, імені, по батькові заявника;

  2) поштової адреси та контактного телефону заявника;

  3) повного викладення суті питання.

 

Начальник архівного відділу                                                       Т.М. Нальотова

 

 


 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

за 2017 рік

 

Станом на 01.01.2018 р. в архівному відділі виконкому Горішньоплавнівської міської ради перебувають на зберіганні документи Національного архівного фонду про життєдіяльність міста за період з 1960 по 2014 роки:

 • управлінської документації – 24 фонди;
 • особового походження – 2 фонди.

Станом на 01.01.2017 р. в архіві на обліку перебувало 9422 справи управлінської документації, з них 441 – періоду незалежності. За 2017 рік на архівне зберігання прийнято 621 справу, з них 85 справ – періоду незалежності (Відділ Держгеокадастру в м. Комсомольську та Управління ветеринарної медицини в м. Комсомольську). Станом на 01.12.2017 р. на обліку перебувало 10044 справи управлінської документації, із них 526 справ – періоду незалежності.

Також в архівному відділі перебуває на обліку 8377 одиниць зберігання з особового складу ліквідованих підприємств, організацій та установ.

Основні показники Плану розвитку архівної справи на 2017 рік виконані.

         Протягом року оправлено,   підшито і закартоновано документи фонду №1 – виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області за 2014 рік у кількості 131 од. зб.

         У 2017 році на постійне зберігання прийнято документи 6 фондів:

 • фонд №1 – Виконавчий комітет Комсомольської міської ради Полтавської області (2014 рік);
 • фонд №43 – відділ Держгеокадастру в м. Комсомольську;
 • фонд №27 – професійний будівельний ліцей м. Комсомольська Департаменту освіти і науки Полтаської обласної державної адміністрації;
 • фонд №39 – Управління ветеринарної медицини в м. Комсомольську;
 • фонд №21 – Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;
 • фонд №6 – Горішньоплавнівська міська лікарня.

         У 2017 році перевірялася наявність справ та їх фізичний стан таких фондів:

 • №2 – Народний контроль;
 • №3 – Планова комісія;
 • №15 – Відділ статистики у м. Комсомольську Головного управління статистики у Полтавській області;
 • №33- Колекція документів «З історії міста Комсомольська»;
 • №34 – Комітет товариства радянсько-чехословацької дружби;
 • №35- Колекція документів «Учасники Великої Вітчизняної війни»;
 • №38- Управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської  міської ради Полтавської області.

          За 2017 рік прийнято на постійне зберігання 621 од. зб. управлінської документації.

На засідання ЕПК Державного архіву Полтавської області направлено описи на 621 од. зб. управлінської документації, а також описи на 232 од. зб. з особового складу, перероблений опис справ постійного зберігання Комсомольського міського суду за 1977-1991 рр. на 219 од. зб.  і перероблений опис справ з особового складу Комсомольського міського суду за 1977-1991 рр. на 34 од. зб.  Всі направлені описи схвалені, погоджені з ЕПК Державного архіву Полтавської області.

         Протягом звітного періоду проведено 10 засідань експертної комісії архівного відділу виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. На них розглянуто і схвалено 11 номенклатур справ, 3 інструкції з діловодства, 8 описів справ на управлінську документацію, 12 описів  справ з особового складу, 5 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, схвалено  подання начальника архівного відділу до Державного архіву Полтавської області щодо виключення зі списку №1 Управління ветеринарної медицини у м. Комсомольську, Відділу Держгеокадастру у м. Комсомольську, Професійного будівельного ліцею м. Комсомольська Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Комсомольського відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму.

         Відповідно до плану роботи проведено:

-         комплексних перевірянь – 3;тематичних – 3, контрольних - 2.

Працівниками архівного відділу надано 279 консультацій працівникам діловодних служб і архівних підрозділів стосовно оформлення та ведення документації.

За сприяння архівного відділу, директором Державного архіву Полтавської області Гудим В.В. протягом року у Горішніх Плавнях проведено 3 навчальні семінари «Ділове українське мовлення та документування управлінської діяльності» щодо роз’яснення сучасних норм чинного законодавства у сфері архівної справи. На семінарах були присутні працівники експертних, діловодних та архівних служб установ – джерел формування НАФ та списку №2 (усього 20 слухачів).

     Працівники архівного відділу брали участь:

 • у роботі сесій Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;
 • у засіданнях апаратних нарад при міському голові;
 • у засіданнях колегій Державного архіву Полтавської області  (м. Полтава);
 • у засіданнях комітету забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

    За 2017 рік до архівного відділу надійшло 738 запитів соціально-правового та майнового характеру, виконано 738 запитів. З позитивним результатом виконано 726. На 12 запитів надана відповідь про відсутність документів в архіві.

Тематика соціально-правових запитів, що переважала у поточному році:

- стосовно надання архівних витягів із документів про виділення земельних ділянок, гаражів, погребів (з метою оформлення спадщини, приватизації, продажу тощо);

- стосовно найменування (перейменування) вулиць та провулків Комсомольська (з метою підтвердження адреси при оформленні дозвільних документів).

    Громадянам, відповідно до заяв, надавались архівні довідки, завірені копії, архівні витяги з рішень Комсомольської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови щодо виділення земельних ділянок під індивідуальну забудову, надання дозволу на будівництво гаражів, затвердження актів про введення в експлуатацію будівель, перейменування вулиць, присвоєння поштової адреси та інші.

    За 2017 рік із Трудового архіву архівного відділу було надано 903довідки про стаж роботи, ліквідацію підприємств, установ та організацій, про розмір заробітної плати для обчислення чи перерахунку пенсій, у тому числі 10 довідок про призначення пенсій на пільгових умовах.

    Протягом 2017 року надавались консультації і роз’яснення громадянам, допомога у розшуку документів ліквідованих приватних підприємств, які з різних причин не здали документи на зберігання до архівного відділу.  

    На виконання наказу директора Державного архіву Полтавської області від 02 жовтня 2017 р. №50 «Про введення в дію рішення колегії від 28.09.2017 №3/1 «Про діяльність архівних установ області щодо підтримки та розвитку української ідентичності» головним спеціалістом архівного відділу Пліндовою І.В. опубліковано статтю у громадсько-політичному тижневику «Громадська думка» (№42 (1418 за 18 жовтня 2017 р.) - «Українська ідентичність сьогодні як ознака морального здоров’я нації».

    На офіційному сайті Горішньоплавнівської міської ради розміщено інформацію для громадян про графік роботи архівного відділу, звіт про роботу відділу за минулий рік, перелік послуг архівного відділу, список ліквідованих організацій, від яких надійшли документи на зберігання, зразки заповнення заявок користувача та інша інформація з актуальних питань.

    З метою  зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу у 2017 році були встановлені протипожежні двері до архівосховища №1.

 

 

Начальник архівного відділу                                                  Т.М. Нальотова

 

 

  

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

за 2016 рік

 


 

 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області за 2015 рік


 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області за 2014 рік

 

Сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Архів новин

«    Грудень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Опитування